ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

УПОРЕДНА АНАЛИЗА УТИЦАЈА ФАКТОРА ПУТ НА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СА ПОГИНУЛИМ ЛИЦИМА У НАСЕЉУ И ВАН НАСЕЉА ПРИМЕНОМ НЕЗАВИСНЕ ОЦЕНЕ

ЗНАЧАЈ ПРОВЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПЕШАЧКИХ ПРЕЛАЗА

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ РИЗИЧНИХ ЗОНА СТРАДАЊА ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА БЕОГРАД

АНАЛИЗА ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА ПРЕГЛЕДНОСТИ ЗА БЕЗБЕДНО ПРЕТИЦАЊЕ НА ПОСТОЈЕЋЕМ ДРЖАВНОМ ПУТУ 22 ОД МАТАРУШКЕ БАЊЕ ДО УШЋА ПРИМЕНОМ ДВА МЕТОДОЛОШКА ПОСТУПКА

НАЈЧЕШЋИ УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ ОКРУЖЕЊА НА САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СА ПОГИНУЛИМ ЛИЦИМА

ПРОВЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ТУНЕЛИМА НА АУТОПУТУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА, СТУДИЈА ПРИМЕРА СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ 2023-2030.

МЕСТО И УЛОГА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СТРАТЕГИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА СРБИЈЕ 2023-2030.

ДЕЦЕНИЈА МЕРЕЊА ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉЕВА У СТРАТЕГИЈАМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

THE IMPACT OF NON-PHARMACEUTICAL COVID-19 INTERVENTIONS ON ROAD SAFETY ACROSS QUEBEC

THE IMPACT OF HEATWAVES ON TRAFFIC SAFETY ACROSS FIVE CITIES IN QUÉBEC’S PROVINCE

КУЛТУРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА РАЗЛИЧИТИМ НИВОИМА ОРГАНИЗОВАЊА ДРУШТВА

АНАЛИЗА СТАВОВА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ESRA3

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ВОЗНОГ ПАРКА

РЕДИЗАЈН УЛИЧНОГ ПРОСТОРА КАО ПРЕДУСЛОВ РАЗВОЈА УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ И БЕЗБЕДНИЈЕГ САОБРАЋАЈНОГ ОКРУЖЕЊА

ЕДУКАЦИЈА ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ О ОДРЖИВОЈ МОБИЛНОСТИ

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ УСЛОВА У ВЕЗИ СА ФОРМИРАЊЕМ КОРИДОРА ЗА ПРОЛАЗАК ВОЗИЛА ХИТНИХ СЛУ

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЗОНИ РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ

УТИЦАЈ ОКРУЖЕЊА ПУТА НА ТЕЖИНУ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА Р-23 – ДАНИЛОВГРАД – ВРАЊСКЕ ЊИВЕ

ПРЕПОЗНАВАЊЕ УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ ПЈЕШАКА

ПРЕВЕНТИВА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА УЧЕШЋЕМ ДИВЉАЧИ

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА САОБРАЋАЈНУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ У ЗОНИ ШКОЛА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ (ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ)

УТИЦАЈ НОВИХ ОДРЖИВИХ ТРАНСПОРТНИХ ОПЦИЈА – МИКРОМОБИЛНОСТИ НА УРБАНУ МОБИЛНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

ФАКТОРИ НАСТАНКА СТРЕСА КОД ВОЗАЧА ТОКОМ ВОЖЊЕ

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНАШАЊА ВОЗАЧА ПОД УТИЦАЈЕМ АЛКОХОЛА

УТИЦАЈ СОЦИОДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА НА СТАВОВЕ ВОЗАЧА ПРЕМА НЕБЕЗБЕДНОМ ПОНАШАЊУ У САОБРАЋАЈУ

УНАПРЕЂЕЊЕ МОБИЛНОСТИ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ – СВЕТСКА ИСКУСТВА

ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ВОЗАЧА ТРАКТОРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ У САОБРАЋАЈУ – БЕНЕФИТИ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА У ПРЕВЕНЦИЈИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

УТИЦАЈ ПОРЕМЕЋАЈА СРЧАНОГ РИТМА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

ИСТРАЖИВАЊЕ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА БРЗИНУ ВОЗИЛА У ТУНЕЛИМА НА АУТОПУТЕВИМА

УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ НАКОН ИМПЛАНТАЦИЈЕ ПАЦЕМАКЕР-А

АНАЛИЗА ПОНАШАЊА ПЕШАКА НА СЕМАФОРИСАНИМ ПЕШАЧКИМ ПРЕЛАЗИМА У БЕОГРАДУ

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН КАО НАЈУТИЦАЈНИЈИ ИЗВОР ДИСТРАКЦИЈЕ ВОЗАЧА У ТОКУ ВОЖЊЕ

КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ ЕЛЕКТРО И ХИБРИДНИХ ВОЗИЛА

АНАЛИЗА СИГУРНОСТИ ЦЕСТОВНОГ ПРОМЕТА У ОПЋИНИ БРДОВЕЦ

АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ/ГРАДА ПРЊАВОРА ЗА ПЕРИОД 2012.-2023. ГОДИНЕ

ПОВРЕДЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 2001-2020

МОДЕЛ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА НА ОСНОВУ ПОДАТАКА ПРИМЕНОМ ГРСФ МОДЕЛА И МОГУЋНОСТИ ЗА ПРИМЕНУ НА РАЗЛИЧИТИМ НИВОИМА УПРАВЉАЊА У СРБИЈИ И ДРУГИМ ДРЖАВАМА БАЛКАНА

ПРИМЕНА WЕБ ГИС СЕРВИСА У РАЗМЕНИ ПОДАТАКА

ИСПИТИВАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА СА КОНАЧНИМ ИСХОДИМА ПО ПОЛИЦИЈСКИМ УПРАВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРОСТОРНА ВАРИЈАЦИЈА МЕРА ИЗЛОЖЕНОСТИ И САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА НИВОУ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

УЛОГА ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД У ПРОМОЦИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ – СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ И БУДУЋА СТРЕМЉЕЊА

ИЗМЕНЕ ДИРЕКТИВЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ИНТЕЛИГЕНТНИМ ТРАНСПОРТНИМ СИСТЕМИМА (ИТС) И ПРИМЕНА ИТС-А У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

ПРИМЕНА РОСА ИНДЕКСА ЗА ОЦЕНУ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА У СРБИЈИ

СТАВОВИ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

УЛОГА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

УПОРЕДНА АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ОПШТИНАМА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА И ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДЛОГ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПРИМЕРУ ОДАБРАНЕ РАСКРСНИЦЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ

НЕУСКЛАЂЕНОСТ ПРИМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕМА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА

 

 

 

АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ РАДОВА

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Србије

Златни спонзор

ELCOM BGD DOO

Спонзор конгресног ранца

С Пројект доо

Велики спонзор

MARINKOVIĆ-HOFMANN d.o.o.

Велики спонзор

MMSCODE

Спонзор

СИГНО ДОО

Спонзор свечане вечере

Саобраћајни институт -ЦИП

Медијски покровитељ

Половни аутомобили

Медијски покровитељ

SAT Media Group

ДЕКЛАРАЦИЈА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Глобални план деценије акције за безбедност на путевима 2011-2020
(preuzmite dokument)

UN Improving Global Road Safety
(preuzmi)

ПОСЛЕДЊИ КОМЕНТАРИ

  1. Крсто Липовац – Коментари
  2. Игор Велић – Коментари
  3. Крсто Липовац – Коментари
  4. Славко Милић – Коментари
  5. Бранислав Гопић – Коментари
  6. Небојша Челица – Коментари
  7. Зоран Јончић – Коментари
  8. Зоран Јончић – Коментари