Prilog-1-Konkurs-Novi-Beograd-2023          /          Prilog-1-Konkurs-Novi-Beograd-2023-Obrazac

Пројекат „БЕЗБЕДАН ШКОЛАРАЦ“

Градска општина НОВИ БЕОГРАД и Удружење САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

расписују

К  О  Н  К  У  Р  С

за најбољи рад из безбедности саобраћаја

Слоган конкурса је „Безбедан школарац“, а теме су везане за унапређење знања, ставова и понашања у безбедности саобраћаја. Тематске целине конкурса су:

 • Безбедност деце пешака у саобраћају (На путу од куће до школе… Како идем до игралишта? Шта си видео важно од куће до школе? … );
 • Безбедност бициклиста у саобраћају (Која светла има бицикл? Куда ја возим бицикл? Носиш ли кацигу док возиш бицикл? Видео сам грешке на улици …);
 • Брзина возила на путу (Шта ја преживљавам када поред мене возила јуре улицом, Како да пређеш улицу, ако возила јуре? Како ће се зауставити возило које иде брзо? Зашто је тата/теча/комшија платио казну?…);
 • Пијани возачи и пешаци у саобраћају (Зашто возачи не пију алкохол? Пијани возач или пешак на улици прави проблеме. Полиција контролише да ли су возачи пијани и шта ради ако неко пијан вози?…);
 • Употреба заштитних система (Сигурносни појас у аутомобилу; Дечије седиште у аутомобилу).
 • Дете путник у аутомобилу (Како улазиш у аутомобил? На која врата излазиш из аутомобила? На ком месту седиш? Да ли ометаш возача док вози? Ко користи дечија седишта, а ко сигурносне појасеве?)
 • Дете у аутобусу (Како чекаш аутобус? На која врата улазиш у аутобус? Како улазиш у аутобус? На која врата излазиш? Да ли седиш у градском аутобусу? Како излазиш из аутобуса?)
 • Друге теме везане за безбедност саобраћаја.

Право учешћа на конкурсу имају сви ученици 2. разреда из основних школа на територији градске општине Нови Београд

Конкурс је отворен од 23.11. до 05.12. 2023. године.

Објављивање листе најбољих радова – 11. децембра 2023. године:

 

УСЛОВИ И ПРАВИЛА за учествовање на конкурсу

 • Екипе ученика израђују и достављају организатору своје радове који се односе на безбедност саобраћаја, и то:
  • Цртеж,
  • слику,
  • фотографију,
  • макету,
  • литерарни састав (песма или проза),
  • презентацију,
  • филм (до 3 минута),
  • друго ауторско дело.
 • Екипу чине учитељ/ица (вођа екипе) и ТРИ ученика.
 • Број екипа по одељењу, односно школи није ограничен.
 • Свака екипа може да пошаље највише један рад.
 • Један ученик и учитељ/ица може бити члан само једне екипе.
 • У доњем десном углу рада потребно је читко написати шифру екипе (избегавати опште појмове, као што су: „Зебра“, „Ауто“, а на крају треба додати и два броја).
 • Радови се пажљиво фотографишу постављањем фотоапарата или телефона паралелно са површином рада, на месту са довољно светлости и тако да читав рад буде видљив, а кадар буде у потпуности искоришћен.
 • Радови се достављају путем мејла на filipfilipovic3.14@gmail.com. Уколико то није могуће, радове доставити путем Viber-а 066/8444-060.
 • На самом раду се не наводи име пошиљаоца, већ само шифра,
 • Kључ шифре се налази на Обрасцу 1.
 • Попуњени ОБРАЗАЦ 1 – Образац за шифровање радова из области безбедности саобраћаја се доставља путем мејла на filipfilipovic3.14@gmail.com. Уколико то није могуће, образац доставите путем Viber-а 066/8444-060.
 • ГО Нови Београд и организатори могу користити приспеле радове у промотивно-рекламне сврхе.

 

Критеријуми за бодовање радова су:

 • Идеје безбедности саобраћаја које рад подржава (50 поена);
 • Оригиналност рада (20 поена);
 • Квалитет рада (30);
 • Самосталност ученика у изради рада (10 поена).

 

НАКОН ПРОГЛАШЕЊА ПОБЕДНИЧКИХ ЕКИПА СПРОВОДИ СЕ ТАКМИЧЕЊЕ

 

ТАКМИЧЕЊЕ

 

Најбоља екипа из сваке школе пласира се на такмичење (општинско) које ће се одржати 14. децембра, у просторијама општине Нови Београд.

Такмичење се састоји од две дисциплине:

 • квиз, и
 • оцена вештина безбедног учешћа у саобраћају.

Сви чланови екипа које буду учествовале на општинском такмичењу ће добити потврду о учешћу на општинском такмичењу.

Три најбоље екипе које освоје највише поена (сабира се број поена на раду, поени на квизу и поени за понашање у саобраћају – на полигону) биће награђене.

Наставници који су водили најуспешније екипе (вође екипа) ће, такође, бити награђени.

 

КОМУНИКАЦИЈА СА АДМИНИСТРАЦИЈОМ

Све додатне информације можете добити путем електронске поште или телефона, сваког радног дана у периоду од 09:00 до 12:00 часова, од стране контакт особе:

 

Определите контакт особу у школи!

Ради једноставније комуникације, појашњења и решавања евентуалних проблема, потребно је да до 24.12.2023. године определите контакт особу која ће, на горе наведени E-mail или број телефона, послати своје податке (назив школе, име, презиме, функција у школи, број телефона и e-mail).