M07
UPOTREBA POLICIJSKIH MOTOCIKALA PRILIKOM KONTROLE, REGULISANJA SAOBRAĆAJA I VRŠENJA UVIĐAJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
THE USE OF POLICE MOTORCYCLES IN CONTROL, TRAFFIC REGULATION AND INSPECTIONS OF ROAD ACCIDENTS
Momčilo Sladoje, Ivana Stanić, Đorđe Žižović
Sladoje, M., Stanić, I., Žižović, Đ., (2017). Upotreba policijskih motocikala prilikom kontrole, regulisanja saobraćaja i vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Policijski službenici, angažovani na poslovima i zadacima iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka koriste opremu i sredstva koja se značajno razlikuju od opreme i sredstava pripadnika opšte ili kriminalističke policije. Ova oprema u velikoj mjeri doprinosi unaprjeđenju bezbjednosti policijskih službenika, koji vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja, ali i svih drugih učesnika u saobraćaju. Od raspoložive opreme i sredstava izdvaja se sredstvo - m/v "motocikl" koji je opremljen odgovarajućim uređajima i opremom. U ovom radu će biti prikazana dobra praksa upotrebe motocikla prilikom kontrole i regulisanja saobraćaja od strane policije, ali i vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda.

Ključne reči: motocikl, saobraćajna policija, bezbjednost saobraćaja, uviđaji, kontrola

Abstract: Police officers engaged in the activities and tasks in the area of traffic safety in the performance of regular duties and tasks use the equipment and resources that are significantly different from the equipment and resources used by members of the general or the criminal police. This equipment greatly contributes to the improvement of safety of police officers who perform the control and regulation of traffic, and all other traffic participants. From the available equipment and resources allocated to an asset - m/v "motorcycle" that is equipped with machines and equipment. This paper will show good practice use motorcycles in control and regulating traffic by the police, as well as inspection traffic accidents.

Keywords: motorcycle, traffic police, traffic safety, inspections, control

Rad je izložio/-la: Ivana Stanić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020