M06
UPOREDNA ANALIZA OCENE STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA PRIMENOM INDIKATORA U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE I SRBIJI
COMPARATIVE ANALYSIS OF ROAD SAFETY ASSESSMENT USING INDICATORS IN THE EUROPEAN UNION AND SERBIA
Emir Smailović, Dalibor Pešić, Boris Antić
Smailović, E., Pešić, D., Antić, B., (2017). UPOREDNA ANALIZA OCENE STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA PRIMENOM INDIKATORA U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE I SRBIJI. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Uspešno upravljanje sistem bezbednosti saobraćaja u Srbiji zahteva analize i međusobna poređenja stanja sa drugim zemljama. Međusobno poređenje omogućava utvrđivanje ključnih nedostataka i oblasti delovanja u sistemu, koje imaju za cilj unapređenje bezbednosti saobraćaja. Prethodnih godine, u Evropi i Srbiji, ocena stanja bezbednosti saobraćaja vrši se i primenom indikatora bezbednosti saobraćaja. U ovom radu prikazan je trend indikatora bezbednosti saobraćaja za različite učesnike u saobraćaju u Republici Srbiji, pri čemu je izvršeno i međusobno poređenje vrednosti indikatora u Republici Srbiji i odabranim zemljama Evropske unije. Predstavljena su iskustva uticaja određenog indikatora na izlaze iz sisteme bezbednosti saobraćaja, kao i metodi definisanja uticaja indikatora bezbednosti saobraćaja na broj i posledice saobraćajnih nezgoda.

Ključne reči: indikator, ocena stanja, uticaj, bezbednost saobraćaja

Abstract: The successful road safety management system in Serbia requires analysis and comparison of the situation with other countries. The comparison can to identify key disadvantages and areas of activity in the system, which can improve traffic safety. In previous years, in Europe and Serbia, assessment of the state of traffic safety is carried out by the application of indicators of traffic safety. In this paper, the shown trend indicator of traffic safety for various road users in the Republic of Serbia, where performed and comparing values of indicators in the Republic of Serbia and selected countries of the European Union. Presented are the experiences of the impact of certain indicators out of traffic safety systems, as well as the method of defining impact indicators of traffic safety on the number and consequences of accidents.

Keywords: indicator, assesment of the situation, impact, road safety

Rad je izložio/-la: Emir Smailović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020