M02
VASPITNO OBRAZOVNE USTANOVE KAO RESURS LOKALNE ZAJEDNICE U RAZVIJANJU SAOBRAĆAJNE KULTURE - STUDIJA SLUČAJA OPŠTINA ZVEZDARA
EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A RESOURCE OF THE LOCAL COMMUNITY IN THE DEVELOPMENT OF TRAFFIC CULTURE - CASE STUDY MUNICIPALITY ZVEZDARA
Filip Filipović, Sonja Stamenović, Ljiljana Denda
Filipović, F., Stamenović, S., Denda, L., (2017). Vaspitno obrazovne ustanove kao resurs lokalne zajednice u razvijanju saobraćajne kulture - Studija slučaja Opština Zvezdara. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Vaspitno obrazovne ustanove predstavljaju značajan institucionalni kapacitet, odnosno resurs lokalne zajednice u razvijanju saobraćajne kulture. Razvoj i praktikovanje zdravih životnih stilova, razvoj svesti o važnosti sopstvenog zdravlja i bezbednosti, kao jedan od najvažnijih obrazovnih ciljeva, treba da predstavlja i okosnicu Programa unapređenja saobraćajne bezbednosti. Saveti za bezbednost saobraćaja, osnaženi školski lideri i nastavnici, u saradnji sa stručnjacima u oblasti saobraćaja, treba da budu kreatori i nosioci programa i aktivnosti koje za cilj imaju izgradnju i razvoj pozitivnog saobraćajnog ponašanja, kako kod dece i mladih, tako i kod njihovih roditelja i drugih građana u zajednici. Prepoznavši značaj ovih institucionalnih kapaciteta, Gradska opština Zvezdara je sprovela niz aktivnosti na polju unapređenja saobraćajne kulture kod dece i mladih. U radu je prikazana studija slučaja ovih aktivnosti.

Ključne reči: Zajednica, saobraćaj, program, razvoj, bezbednost

Abstract: Educational institutions are a significant institutional capacity and resources of the local community in the development of traffic culture. Developing and practicing healthy lifestyles, developing awareness of the importance of their own health and safety, as one of the most important educational goals, should represent the backbone of the road safety program.Traffic Safety Council on the local level, strengthened school leaders and teachers, in cooperation with experts in the field of road safety, should be the creators and holders of programs and activities in the aim to develop positive behavior of road users, both in children and young people, and their parents and other citizens in the community. Recognizing the importance of the institutional capacity, Municipality of Zvezdara conducted a series of activities in the field of improvement of traffic culture among children and youth. The paper presents a case study of these activities.

Keywords: Community, Traffic, Program, Development, Safety

Rad je izložio/-la: Filip Filipović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020