M01
ISPITIVANJE POVEZANOSTI RAZLIČITIH OBELEŽJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
RESEARCH CORRELATIONS OF DIFFERENT HALLMARKS OF ROAD SAFETY
Filip Filipović
Filipović, F., (2017). Ispitivanje povezanosti različitih obeležja bezbednosti saobraćaja. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Indikatori bezbednosti saobraćaja sadrže širok spektar informacija koje se mogu adekvatno koristiti u cilju poboljšanja bezbednosti saobraćaja. Naime postojanje jakih veza između indikatora bezbednosti saobraćaja i konačnih ishoda omogućava da se sa njihovim merenjem može na precizan način oceniti stanje nekog područja pre nastanaka posledica.U radu je analizirano pet grupa indikatora bezbednosti saobraćaja: indikatori vezani za upotrebu sigurnosnog pojasa, indikatori u vezi upotrebe zaštitne kacige, indikatori u vezi vožnje pod uticajem alkohola, indikatori u vezi brzine i indikatori u vezi sa zdravstvenim zbrinjavanjem. Parovi obeležja sa statistički značajnim vezama su prikazani analitički i grafički. Cilj istraživanja je utvrđivanje parova IBS i konačnih ishoda sa jakim korelativnim vezama i definisanje preporuka u planiranju praćenja i ocene stanja bezbednosti saobraćaja u pogledu indikatora bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, indikatori bezbednosti saobraćaja, konačni ishodi, obeležja, korelacija

Abstract: Road safety indicators include a wide range of information that can be adequately used in order to improve road safety. The existence of a strong link between road safety indicators and the final outcomes allows for their measurement to be an accurate way to assess the level of traffic safety of an area before the consequences of traffic accidents occur. This paper analyzes five groups of road safety indicators: indicators related to the use of the seat belts, the indicators regarding the use of helmets, the indicators concerning driving under the influence of alcohol, the indicators regarding the speed and indicators related to health care. The purpose of this paper is to describe is to determine pairs of IBS and the final outcomes with strong correlations and defining recommendations in planning monitoring and assessment of the state of road safety in terms of road safety performance indicators.

Keywords: road safety, road safety performance indicators, final outcomes, hallmarks, corelations

Rad je izložio/-la: Filip Filipović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020