J05
PREVENTIVNE AKTIVNOSTI KA STRAIJIM OSOBAMA KROZ KAMPANJU
PREVENTIVE ACTIVITIES IN RESPRCT OF OLDER PEOPLE THROUGH THE CAMPAIGN
Duško Pešić, Nikola Brborić, Branko Stamatović, Tomislav Petrović
Pešić, D., Brborić, N., Stamatović, B., Petrović, T., (2017). PREVENTIVNE AKTIVNOSTI KA STRAIJIM OSOBAMA KROZ KAMPANJU. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: U 2015. godini osobe starije od 65 godina su činile jednu trećinu svih poginulih u saobraćajnim nezgodama, što izdvaja ovu grupu kao najugroženiju sa aspekta bezbednosti u saobraćaju. Da bi se prepoznale mere i aktivnosti koje je potrebno preduzeti kako bi se smanjila ugroženost ove ciljne grupe, potrebno je analizirati saobraćajne nezgode sa učešćem starijih osoba i na taj način otkriti uzroke i okolnosti pod kojima stare osobe stradaju. Imajući u vidu navedeno, u radu će biti prikazana analiza saobraćajnih nezgoda sa učešćem starijih lica, preventivne aktivnosti koje se sprovode kroz kampanju, kao i analiza efekata sprovedene kampanje, kako bi se ocenila prepoznatljivost i uticaj kampanje kod navedene ciljne grupe

Ključne reči: starije osobe, saobraćajne nezgode, kampanje

Abstract: In 2015, people over 65 years old accounted for one third of all fatalities, which distinguishes this group as the most vulnerable in terms of road safety. In order to identify measures and actions to be taken in order to reduce the vulnerability of the target group, it is necessary to analyze the traffic accident with participation of older people and thus discover the causes and circumstances under which the elderly suffer. Bearing this in mind, this paper will present an analysis of traffic accidents with participation of older persons, preventive activities are implemented through the campaign, as well as the analysis of the effects of the campaign carried out in order to assess the visibility and impact of the campaign with the mentioned target groups.

Keywords: the elderly, accident, campaigns

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020