F02
UTICAJ STANJA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA NA NASTANAK SAOBRAĆAJNE NEZGODE
THE INFLUENCE OF ROADWORTHINESS ON TRAFFIC ACCIDENTS
Nikola Luković, Milutin Dumić, Vladan Veljanovic
Luković, N., Dumić, M., Veljanovic, V., (2017). UTICAJ STANJA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA NA NASTANAK SAOBRAĆAJNE NEZGODE. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Imajući u vidu rezultate naučnih istraživanja može se zaključiti da najveći broj saobraćajnih nezgode nastaje zbog uticaja više faktora. Interakcije faktora koji su vezani za nastanak saobraćajnih nezgoda su uglavnom veoma složene i njihovo utvrđivanje, kao i pojedinačno identifikovanje, je veoma značajno za kvalitetnu analizu saobraćajne nezgode. Prema statističkim podacima Agencije za bezbednost saobraćaja RS može se zaključiti da stanje tehničke ispravnosti vozila kao uzrok nezgode čini oko 2 % od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda. Stanju tehničke ispravnosti kao uzroku nezgode veliki broj autora daje veći značaj, pa naučna statistika taj broj najčešće opredeljuje na oko 5 %. Iz navedenog se nameće potreba da se faktoru vozilo u svim fazama istraživanja saobraćajne nezgode mora dati veći značaj. U radu je izvršena analiza postupka utvrđivanja stanja tehničke ispravnosti vozila nakon nastanka saobraćajne nezgode, sa posebnim osvrtom na probleme koji se javljaju u praksi. Takođe je realizovano istraživanje stanja tehničke ispravnosti vozila koja su učestvovala u saobraćajnim nezgodama, a na osnovu izvršenih vanrednih tehničkih pregleda na teritoriji grada Beograda. Sprovedenim istraživanjem su postojeći podaci klasirani i dublje analizirani, što nam daje nam detaljniju sliku o uticaju stanja tehničke ispravnosti kako po vrstama vozila, tako i po neispravnostima pojedinih uređaja i sklopova na vozilu.

Ključne reči: saobraćajna nezgoda, stanje tehnička ispravnost vozila

Abstract: Bearing in mind the results of scientific research can be concluded that the highest number of traffic accidents caused by the influence of several factors. Interaction of factors related to the occurrence of traffic accidents are generally very complex and their determination, as well as the individual identification is very important for the quality analysis of traffic accidents. According to statistics from the The Road Traffic Safety Agency Of Republic Serbia can be concluded that the state roadworthiness as the cause of the accident accounts for about 2% of the total number of traffic accidents. Roadworthiness condition as the cause of the accident a large number of authors gives greater significance, however, scientific statistics the number usually identifies at about 5%. For this there is a need to factor in all phases of vehicle accident investigations must be given greater importance. The paper analyzes the process of determining the state of roadworthiness after the occurrence of traffic accidents, with special emphasis on the problems that arise in practice. He also conducted research of the state of technical correctness vehicles involved in road accidents, based on the extraordinary technical inspection carried out on the territory of Belgrade. Conducted research existing data classified and analyzed more deeply, which gives us a more detailed picture of the impact of the state of technical correctness by both types of vehicles, and by the inaccuracy of certain devices and circuits on board.

Keywords: traffic accident, the roadworthiness vechicle

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020