D02
UTICAJ POVRŠINSKIH KARAKTERISTIKA KOLOVOZA I PARAMETARA PUTA NA NASTANAK SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U REPUBLICI SRBIJI
INFLUENCE OF PAVEMENT CHARACTERISTICS AND ROAD PARAMETERS AT TRAFFIC ACCIDENT OCCURRENCE IN THE REPUBLIC OF SERBIA
Marko Orešković, Filip Trpčevski, Stefan Trifunović
Orešković, M., Trpčevski, F., Trifunović, S., (2017). Uticaj površinskih karakteristika kolovoza i parametara puta na nastanak saobraćajnih nezgoda u Republici Srbiji. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Postoji niz faktora koji utiču na bezbednost saobraćaja. Najuticajniji faktor je svakako čovek, dok put predstavlja veoma važan faktor. Iz tog razloga, proteklih decenija, značajno se nastoji da se u sistemu bezbednosti saobraćaja unapredi faktor puta, kako sa aspekta geometrije, tako i sa aspekta karakteristika habajućih slojeva kolovoza. Jedna od osnovnih uloga kolovozne konstrukcije jeste bezbedno odvijanje saobraćaja, dok stanje kolovoza predstavlja važan faktor kvaliteta (udobnosti) vožnje. U radu su analizirana strana i domaća iskustva vezana za uticaj karakteristika kolovoza i parametara puta na nastanak saobraćajnih nezgoda. Takođe, analizirani su statistički podaci koji su prikupljeni od strane saobraćajne policije, u vremenskom periodu od 1997. do 2015. godine, na teritoriji Republike Srbije.

Ključne reči: kolovoz, karakteristike puta, saobraćajne nezgode, bezbednost saobraćaja

Abstract: There are a series of factors that affect road safety. The most influential factor is certainly the man, while road is a very important one. That is why, during the last few decades, such effort has been made in the field of traffic safety system to advance the road factor, not only from the aspect of geometry, but also from the aspect of wearing course pavement. One of the main roles of pavement is to provide safe traffic, while pavement condition is an important factor of driving comfort. In this paper, analyses of foreign and domestic experiences related to the impact of pavement features and road parameters on the occurrence of traffic accidents has been analysed. Also, statistical data collected by traffic police, during the period from 1997 to 2015, on the territory of the Republic of Serbia has been presented.

Keywords: pavement, road characteristics, traffic accidents, traffic safety

Rad je izložio/-la: Stefan Trifunović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020