L07
STRATEGIJE U FUNKCIJI UPRAVLJANJA BEZBJEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA-ANALIZA POSTOJEĆIH STRATEGIJA U ZEMLJAMA REGIJE
STRATEGIES IN FUNCTION OF ROAD SAFETY MANAGEMENT-ANALYSIS OF EXISTING ROAD SAFETY STRATEGY IN THE REGION
Miroslav Đerić, Milan Tešić, Zoran Andrić
Đerić, M., Tešić, M., Andrić, Z., (2017). STRATEGIJE U FUNKCIJI UPRAVLJANJA BEZBJEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA-ANALIZA POSTOJEĆIH STRATEGIJA U ZEMLJAMA REGIJE. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Da bi smo upravljali bezbjednošću saobraćaja, odnosno projektovali buduće željeno stanje, potrebno je poznavanje postojećeg stanja bezjednosti saobraćaja. U tom cilju svrha Strategija bezbjednosti saobraćaja je upoznavanje sa postojećim stanjem bezbjednosti saobraćaja, projektovanje stanja bezbjednosti saobraćaja kome težimo, te upravljačkih mjera odnosno smjernica putem kojih ćemo najbrže i najlakše doći do željenog stanja. Ovaj rad ima za cilj da prikaže postojeće strategije u oblasti bezbjednosti saobraćaja u zemljama regije (Srbija, Hrvatska, Crna Gora), u pogledu analize postojećeg stanja, projektovanja željenog stanja i upravljačkih mjera u cilju približavanja postojećeg stanja željenom stanju, sa osvrtom na strateške dokumente u oblasti bezbjednosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini. Rezultati rada će omogućiti naučnoj i stručnoj javnosti sagledavanje strateških dokumenata u oblasti bezbjednosti saobraćaja sa posebnim osvrtom na postavljene ciljeve.

Ključne reči: Strategija, upravljanje, bezbjednost saobraćaja.

Abstract: In order to manage road safety, or projected future desired state, it is necessary to understand the current situation od road safety. Therefore, the purpose of Strategies in road safety is to introduce the present situation of traffic safety, design state of road safety that we want to achieve, and control measures and guidelines by which we will on fastest and easiest way get to the desired state. This paper aims to show the existing Road safety strategy in the region (Serbia, Croatia, Montenegro), in the current situation analysis, design of the desired condition and management measures in order to approach the current situation to the desired state, with emphasis on the strategic documents in the field of Road safety in Bosnia and Herzegovina. The results of this paper will provide the scientific and expert public with insights into the strategic documents in the road safety, with special reference to its objectives.

Keywords: Strategy, management, road safety.

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020