L08
UNAPREĐENJE RADA VASPITAČA NA AKTIVNOSTIMA SAOBRAĆAJNOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA SA DECOM PREDŠKOLSKOG UZRASTA
IMPROVING THE WORK OF TEACHERS IN THE ACTIVITIES OF TRAFFIC EDUCATION WHIT CHILDREN PRESCHOOL AGE
Sandra Mićić, Zoran Alimpic, Milan Ilić
Mićić, S., Alimpic, Z., Ilić, M., (2017). Unapređenje rada vaspitača na aktivnostima saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja sa decom predškolskog uzrasta. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Realizovanim istraživanjem sa vaspitačima iz Predškolske Ustanove "Naše dete" Šabac, utvrđena je obrazovna potreba da se vaspitačima podiže nivo znanja o bezbednosti saobraćaja i aktivnostima koje realizuju sa decom.Prisustvo akreditovanom seminaru koji je realizovala Agencija za bezbednost saobraćaja u cilju unapređenja znanja vaspitača o bezbednosti saobraćaja i aktivnostima koje se realizuju sa decom pokazalo je da postoji potreba da se sa ovim kadrovima radi u ovoj oblasti kako bi se postiglo smanjenje stradanja dece.Nakon realizovanih seminara motivacija vaspitača je proizvela nove aktivnosti i realizaciju predstave koju je odgledalo 1200 dece.Unapređenjem znanja svih vaspitača Opštine Šabac trajno bi se postavili temelji za rad sa decom predškolskog uzrasta i stvorile retpostavke za daljim radom sa tom decom.Praćenjem stanja bezbednosti saobraćaja i trajnim radom sa decom dostigli bi se ciljevi postavljenjni nacionalnom strategijom bezbednosti saobraćaja.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, unapređenje znanja vaspitača, motivacija vaspitača i aktivnosti koje se realizuju

Abstract: Research was carried out with teachers from nursery schools "Our children " Sabac, determined education need to counselor raises the level of knowledge about traffic safety and the activities implemennted whit children.The presence of an accredited seminar which eas implemented traffic safety agency in oder to improve knowledge of educators on the safety of traffic and activities being undertaken whit children showed that there needs to be whit the personnel working to achieve a reduction of suffering children.After realized seminars motivation of educators is produce new activities and the realization that the show is whatched the 1200 children.Improving knowlendge of all educators Sabac Municipality would permanently lay the foundations for working whit children of preschool age and realize the preconditions for further work whit those children. Looking for security situacion of traffic and permanent work whir children to achieve the objectives set national road safety strategy.

Keywords: Traffic Safety,Upgraded skills of educators, motivation of educators and activities to be implemented

Rad je izložio/-la: Sandra Mićić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020