M13
ANALIZA STAVOVA, ZNANJA I SAMOPRIJAVLJENOG PONAŠANJA PROFESIONALNIH VOZAČA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE
ANALYSIS OF THE ATTITUDES, KNOWLEDGE AND BEHAVIOR SAMOPRIJAVLJENOG PROFESSIONAL DRIVERS ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF SERBIAN
Ivana Stanić
Stanić, I., (2017). Analiza stavova, znanja i samoprijavljenog ponašanja profesionalnih vozača na teritoriji Republike Srpske. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Profesionalni vozači su lica koja svakodnevno upravljaju vozilom i na takav način zarađuju za život. Činjenica je da profesionalni vozači svakodnevno provedu veliki broj sati na putevima. Upravljanjem vozilom u saobraćaju profesionalni vozači stiču iskustvo, koje u velikoj meri može da doprinese unapređenju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Pored iskustva, koje svakodnevno stiču, ova grupa vozača je izložena velikom riziku u saobraćaju u odnosu na ostale učesnike. Predmet ovog rada jesu stavovi, znanja i samoprijavljeno ponašanje profesionalnih vozača na teritoriji Republike Srpske. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji Republike Srpske, na području pet gradova (Doboj, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Prijedor i Trebinje). Metod koji je korišćen prilikom istraživanja je anketa, a ukupan uzorak koji je analiziran obuhvata 172 profesionalna vozača. Osnovni cilj rada jeste da se analizom stavova, znanja i samoprijavljenog ponašanja profesionalnih vozača daju zaključci koji će omogućiti unapređenje bezbednosti saobraćaja u lokalnim zajednicama na teritoriji Republike Srpske.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, profesionalni vozači, ponašanje, stavovi, znanje

Abstract: Professional drivers are persons who every day drive a vehicle and also in that way they earn money for living. The fact is that a professional drivers spend every day on the roads a large number of hours. Everyday driving vehicle traffic professional drivers gain experience, which can contribute improving traffic safety of all road users. In addition to the experience, which daily gain, this group of drivers is exposed of great risk in traffic in relation to other people. The subject of this paper are attitudes, knowledge and self-reported behavior of professional drivers on the territory of the Republic of Serbian. The survey was conducted on the territory of the Republic of Serbian, in the area of five cities (Doboj, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Prijedor i Trebinje).The method used during the research is survey and the total sample that was analyzed is 172 professional drivers. The primary goal is that through analysis of attitudes, knowledge and behavior notified only professional drivers provide conclusions that would allow the improvement of traffic safety in local communities on the territory of the Republic of Serbian.

Keywords: Traffic safety, professional drivers, behavior, attitudes, knowledge

Rad je izložio/-la: Ivana Stanić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020