L04
ANALIZA STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ ZA PERIOD 2012 – 2015. GODINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA KOMERCIJALNA VOZILA
ANALYSIS OF THE TRAFFIC SAFETY SITUATION IN THE REPUBLIC OF SERBIAN FOR THE PERIOD 2012 - 2015, WITH SPECIFIC REFERENCE TO COMMERCIAL VEHICLES
Ivana Stanić, Milan Tešić, Milenko Džever
Stanić, I., Tešić, M., Džever, M., (2017). Analiza stanja bezbednosti saobraćaja u Republici Srpskoj za period 2012 – 2015. godine sa posebnim osvrtom na komercijalna vozila. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Na teritoriji Republike Srpske u 2015. godini je registrovano 1.464 autobusa i 29.365 teretnih vozila, a u drumskom saobraćaju preveze se oko 30.000 putnika svake godine i oko 2.500 tona robe. Povećanje broja komercijalnih vozila ukazuje na potrebu za detaljniju analizu celokupnog stanja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Republike Srpske. Komercijalna vozila u saobraćajnim nezgodama nanose štetu učesnicima u nezgodi, ali i celokupnom društvu. Republika Srpska svake godine, zbog saobraćajnih nezgoda, izgubi više od 174 miliona KM. Procenjena šteta saobraćajnih nezgoda bila bi daleko veća kada bi se u obzir uzele sve posledice saobraćajnih nezgoda sa komercijalnim vozilima. Iz tog razloga u ovom radu je izvršena analiza stanja bezbednosti saobraćaja u Republici Srpskoj sa posebnim osvrtom na komercijalna vozila.

Ključne reči: komercijalna vozila, bezbednost saobraćaja, saobraćajne nezgode, autobusi, kamioni

Abstract: In the Republic of Serbian in 2015 registered 1,464 buses and 29,365 trucks, and on road network are transported about 30,000 passengers and 2,500 tons of cargo. Increased number of commercial vehicles indicates the need for more detailed analysis of of the entire traffic safety situation in the Republic of Serbian. The Republic of Serbian each year, because of traffic accidents, loss more than 174 million KM. Estimated damage of traffic accidents would be far greater if were taken into account all consequences of accidents with commercial vehicles. For this reasons this paper is analysis of the traffic safety situation in the Republic of Serbian with specific reference to commercial vehicles.

Keywords: commercial vehicles, road safety, traffic accidents, buses, trucks

Rad je izložio/-la: Ivana Stanić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020