J08
ANALIZA PONAŠANJA DECE OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA U SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA
ANALYSIS BEHAVIOUR OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN TRAFFIC ON TERRITORY OF THE MUNICIPALITY SMEDEREVSKA PALANKA
Nina Vasiljević
Vasiljević, N., (2017). ANALIZA PONAŠANJA DECE OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA U SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Ponašanje dece je nepredvidivo i zavisi od niza faktora. Upravo razumevanje ponašanja dece u saobraćaju je neophodan uslov za definisanje ključnih faktora nastanka opasnih situacija u kojima učestvuju deca. Deca predškolskog i rano školskog uzrasta predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Razlog tome je što se u tom uzrastu deca u saobraćaju pojavljuju bez pratnje odrasle osobe. Naime, osamostaljuju se kao pešaci ili vozači bicikla. U ovom radu biće prikazana analiza saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala deca osnovnoškolskog uzrasta u periodu od 2006. do 2015. godine, kao i analiza ponašanja dece prilikom prelaska kolovoza na obeleženom pešačkom prelazu u zoni škole. Istraživanje je vršeno na teritoriji opštine Smederevska Palanka.

Ključne reči: deca osnovnoškolskog uzrasta, bezbednost saobraćaja, saobraćajne nezgode, zona škole, Smedrevska Palanka

Abstract: Behavior of children is unpredictable and depends on many factors. Understanding this behavior in traffic is a necessary condition for definition of key factors in dangerous situations when participants are children. Preschool children and children in early school age are one of the most threatened category of participants in traffic. Reason for this is children first encounter with traffic without an escort, like pedestrians or bike riders. This paper presents analysis of traffic accidents involving primary school children in the period from 2006 to 2015, and an analysis of children behavior when crossing roadway on marked pedestrian crossing in a school zone. The study is on the territory of the Municipality of Smederevska Palanka.

Keywords: children of primary school age, traffic safety, traffic accidents, school zones, Smedrevska Palanka

Rad je izložio/-la: Nina Vasiljević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020