L02
KANCELARIJA ZA DEČIJA AUTO SEDIŠTA - PRIMER DOBRE PRAKSE
OFFICE FOR CHILDREN'S CAR SEATS-GOOD EXAMPLE
Marijana Jovanović, Ivana Mihajlović, Marina Spasić
Jovanović, M., Mihajlović, I., Spasić, M., (2017). Kancelarija za dečija auto sedišta - primer dobre prakse. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: U Srbiji u poslednjih deset godina deca najčešće stradaju kao putnici u automobilima, kada su uglavnom sa onima koji ih najviše vole - sa svojim roditeljima. Razlog za to je pre svega u nedovoljnoj informisanosti o značaju kao i pravilnom korišćenju dečijih auto-sedišta. Iz tog razloga je krajem novembra u Novom Sadu pokrenuta Kancelarija za dečija auto-sedišta sa osnovnim zadatkom da roditeljima i ostalim zainteresovanim građanima pruzi sve informacije u vezi sa ovom temom. Istovremeno, kroz predavanja za roditelje, javne akcije besplatnog pregleda dečijih auto-sedišta, kao i obuke u okviru školice za trudnice, radiće se na unapređenju svesti o značaju pravilnog korišćenja dečijih auto-sedišta. Paralelno sa tim, kroz Kancelariju će biti podeljeno 60 autosedišta namenjenih deci od rođenja pa do 13kg za koja će moći da konkurišu samohrani roditelji i oni sa niskim primanjima, pod uslovom da su odslušali obuku o pravilnom korišćenju istih. Nakon što ih deca prerastu, u obavezi su da dobijena auto-sedišta vraćaju nazad, kako bi ona bila dalje ustupana na korišćenje. Kancelarija je istovremeno odličan primer saradnje gradskih institucija, nevladinog i privatnog sektora. U radu je predstavljen način rada kancelarije, rezultati aktivnosti i najčešće greške na koje se nailazilo u korišćenju auto sedišta.

Ključne reči: deca putnici, bezbednost, dečija auto-sedista, najčešće greške

Abstract: In Serbia, in the last 10 years, children get hurts mainly as a victims as passengers in cars, when are mainly with their loving ones-their parents. Reason for that is first of all in the lack of information about importance and proper usage of children's car seats. For that reason, end of November in Novi Sad has been established Office for children's car seats aiming to give all information, both to parents and all interested citizens regarding this topic. In the same time, through lectures for parents, public actions of free children's car seats check, as well as training within School for pregnant women, it will be promoted and increased awareness on right usage of children's car seats. Also, within the office will be distributed 60 children's car seats for children age from 0 until 13 kg, which could get all single parents and parents with low incomes, under condition they have attended training about proper usage of car seats. After children grow up, they must return taken car seats, so they could be forwarded further. Office is in the same time good example of cooperation between government institutions, ngo and private sector. In this work has been presented how the Office works, activity results and often mistakes when using car seats.

Keywords: children passengers, safety, children's car seats, main mistakes

Rad je izložio/-la: Marijana Jovanović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020