I12
PRIPREMA VOJNIH VOZAČA KAO ELEMENT UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
PREPARATION OF MILITARY DRIVERS AS A ELEMENT OF ROAD SAFETY IMPROVEMENT
Dejan Despić, Danijel Radak, Aleksandar Gošić
Despić, D., Radak, D., Gošić, A., (2017). Priprema vojnih vozača kao element unapređenja bezbednosti saobraćaja. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Efikasno funkcionisanje saobraćaja i transporta u Vojsci od posebnog je značaja za realizaciju većine funkcija i zadataka vojne ogranizacije. Vojni učesnici u saobraćaju na putevima dužni su da poštuju odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnika o bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju na putevima, pri realizaciji namenskih zadataka, u cilju stvaranja pretpostavke za bezbedno odvijanje saobraćaja kako u vojnim kompleksima tako i na javnim putevima u celini. Pored propisanih uslova koje moraju ispuniti lica zaposlena u Vojsci da bi mogla upravljati vojnim vozilima, pre svega zdravstvena sposobnost i obučenost, priprema vozača za izvršenje svakog konkretnog zadatka pojavljuje se kao bitan činilac bezbednog učestvovanja u saobraćaju. Sadržaj pripreme vojnih vozača: upoznavanje sa zadatkom, karakteristikama puta i saobraćaja, karakteristikama tereta koji se prevozi, priprema za postupanje u pojedinim slučajevima koji se mogu dogoditi u toku vožnje i ostalim specifičnostima bitnim za realizaciju zadatka, predstavlja osnov za bezbedno upravljanje vojnim vozilom i pravilno ponašanje u saobraćaju. Cilj rada je sagledavanje važeće procedure pripreme vozača za upravljanje vojnim vozilom i uticaj na bezbednost saobraćaja na putevima.

Ključne reči: vojni vozač, priprema vozača, bezbednost saobraćaja

Abstract: Efficiently functioning of Movement and Transportation service in the armed forces is very important for the most of functions and tasks of military organization. Military participants in road traffic are obligated to comply with Road safety Law and military Road safety Rules, within everyday’s tasks, in order to meet preconditions for safe traffic in barracks, as well as on public roads in general. Beside conditions defined by regulations, which employees in Ministry of Defence and Serbian Armed Forces have to fulfill in order to have license to drive military vehicles, first of all health ability and training, preparation of military drivers for concrete task occurs as important factor for safe participation in road traffic. The content of military drivers’ preparation, informing about: concrete task, characteristics of road and traffic conditions, characteristics of cargo, preparation for specific situation in driving and other important specificity for the task, presents base for safe driving and behavior in traffic. The purpose of this paper is overview of current procedure of military drivers’ preparation for driving and its impact on road safety in general.

Keywords: military driver, preparation of driver, road safety

Rad je izložio/-la: Dejan Despić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020