D01
SAVREMENI MODELI I KONCEPTI ZA ANALIZU EFIKASNOSTI I BEZBJEDNOSTI MINI KRUŽNIH RASKRSNICA
THE MODERN MODELS AND CONCEPTS FOR THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND TRAFFIC SAFETY OF MINI ROUNDABOUTS
Milan Milinković, Milenko Džever, Vladan Tubić
Milinković, M., Džever, M., Tubić, V., (2017). SAVREMENI MODELI I KONCEPTI ZA ANALIZU EFIKASNOSTI I BEZBJEDNOSTI MINI KRUŽNIH RASKRSNICA. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: U ovom trenutku svjedoci smo sve češćih transformacija četvorokrakih krstastih raskrsnica ili nepravilnih trokrakih raskrsnica u kružne raskrsnice putem brzih elemenata od savremenih materijala, pri čemu se zadržavaju vanjske ivice postojećih raskrsnica, bez obzira na oblik iste. U stručnoj javnosti pojavljuju se različita mišljenja i tumačenja značaja ovih transformacija posebno po lokalne sredine i zajednice gdje su one i izvedene. U tom smislu u radu su predstavljeni modeli za procjenu kapaciteta, nivoa usluge i drugih pokazatelja efikasnosti kružnih raskrsnica.

Ključne reči: Kružne raskrsnice, kapacitet, nivo usluge, bezbjednost saobraćaja

Abstract: At the moment we are witnessing frequent transformation four-leg intersection or irregular three-leg intersection in small roundabout with fast elements by modern materials, which retained the external edge of the existing intersection, regardless of the form of the same. Among engineers and other are the different opinions and interpretations of the significance of these transformation especially in the local environment and communities where they performed. In this the paper presents models for the calculation of capacity and level of service and other indicators od the efficiency of roundabout.

Keywords: Roundabouts, capacity, level od service, traffic safety

Rad je izložio/-la: Milan Milinković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020