I08
UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA U ZATVORENIM SISTEMIMA
THE IMPROVING OF ROAD SAFETY MANAGEMENT IN THE CLOSED SYSTEMS
Darko Petrović, Dragoslav Kukić, Jovica Vasiljevic, Jelena Milošević, Dragana Nojković, Nenad Dzagic, Nikolina Tasić
Petrović, D., Kukić, D., Vasiljevic, J., Milošević, J., Nojković, D., Dzagic, N., Tasić, N., (2017). Unapređenje upravljanja bezbednošću saobraćaja u zatvorenim sistemima. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Rad u oblasti bezbednosti saobraćaja u jednom zatvorenom sistemu je kompleksan, osetljiv i zahteva ozbiljnost i profesionalnost na svim nivoima. Ono što je najvažnije zahteva podršku menadžmenta i shvatanje važnosti pokretanja i sprovođenja aktivnosti vezanih za unapređenje bezbednosti saobraćaja. Kvalitetno upravljanje bezbednošću saobraćaja u kompaniji ili organizaciji ima značajan ekonomski efekat koji se ostvaruje u smanjenju troškova od saobraćajnih nezgoda ili saobraćajnih prekršaja, kao i smanjenju troškova kompanije zbog efikasnijeg funkcionisanja sistema i njegovih delova. U radu je predstavljen model primene alata benčmarkinga sa ciljem prepoznavanja prednosti, slabosti i mogućnosti kompanija za unapređenja sistema bezbednosti saobraćaja, a samim ti i za poboljšanje performansi kompanija za obavljanje primarne delatnosti.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, upravljanje, kompanija, benčmarking

Abstract: Work in the field of road safety in a closed system is a complex, sensitive and requires the seriousness and professionalism at the all levels. Most importantly, requires support of high management and understanding the importance of initiating and implementing activities related to the road safety improvement. The quality of road safety management in the company has a significant economic effect that is achieved in reducing the costs of road accidents or traffic penalties, as well as reducing the company costs for more efficient functioning of the system and its components. The paper presents a model of applying the benchmarking tool in order to identify strengths, weaknesses and opportunities for company in order to improve road safety system, and therefore to improve the company’s performance for performing primary activities of company.

Keywords: road safety, company, management, benchmarking

Rad je izložio/-la: Darko Petrović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020