I06
MODEL IDENTIFIKACIJE OPASNIH MESTA POTENCIJALNIH – „CRNIH TAČAKA“
THE MODEL FOR IDENTIFICATION OF DANGEROUS PLACES – POTENTIAL BLACK SPOTS
Dragoslav Kukić, Dragana Nojković, Miroslav Rosić, Krsto Lipovac, Darko Petrović, Miloš Mladenović
Kukić, D., Nojković, D., Rosić, M., Lipovac, K., Petrović, D., Mladenović, M., (2017). MODEL IDENTIFIKACIJE OPASNIH MESTA POTENCIJALNIH – „CRNIH TAČAKA“. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Procenjuje se da su uticajni faktori koji se odnose na put, u sadejstvu sa čovekom i vozilom, zastupljeni u 34% saobraćajnih nezgoda. Prve analize evidentiranih uticajnih faktora u Republici Srbiji pokazale su da su uticajni faktori koji se odnose na put i putnu okolinu zastupljeni u 16% saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima. Prepoznajući put kao faktor koji značajno može doprineti prevenciji saobraćajnih nezgoda i smanjenju težine njihovih posledica, razvijene države su odavno u svoju praksu uvele sprovođenje različitih savremenih procedura unapređenja bezbednosti puta. Jednu od najprihvaćenijih svakako predstavlja procedura identifikacije i upravljanja „crnim tačkama“, u međunarodnoj stručnoj javnosti poznata kao Black Spot Management – BSM. Analiza dosadašnjih iskustava različitih država u identifikaciji i klasifikaciji opasnih mesta – „crnih tačaka“ na putevima pokazala je da su u praksi razvijeni individualni pristupi u identifikaciji opasnih mesta – „crnih tačaka“, koji se uglavnom baziraju na objektivnom metodu identifikacije. U dosadašnjim istraživanjima u Republici Srbiji, takođe je najčešće korišćen objektivni metod identifikacije opasnih mesta – „crnih tačaka“, koji se zasniva na broju i posledicama saobraćajnih nezgoda. Prateći svetska i domaća iskustva, u ovom radu predložen je model identifikacije opasnih mesta – potencijalnih „crnih tačaka” zasnovan na podacima o lokacijama saobraćajnih nezgoda na teritoriji Republike Srbije.

Ključne reči: Bezbednost saobraćaja, crne tačke, algoritam

Abstract: It is estimated that the road contributory factors, in conjunction with human and vehicle factors, presents in 34% of road accidents. The first contributory factors analysis recorded in the Republic of Serbia revealed contributory factors relating to the road and the road surroundings present in 16% of accidents with injuries and fatalities. After recognizing the road as a factor that can significantly contribute to the accident prevention and reducing the severity of consequences, developed countries have started to implement various modern procedures to improve road safety. One of the most widely used procedure for purposes of identification of black spots, in the international expert community, is certainly the Black Spot Management – BSM. Analysis of experiences in different countries in identification and classification of dangerous places – "black spots" on roads has shown that in practice individual approaches for identification of dangerous places - "black spots" were developed, which are mainly based on an objective identification method. In addition, the objective black spots identification method, which is based on the number of accidents and the severity of consequences, was the most commonly used method in previous research activities in Republic of Serbia. By following domestic and foreign experiences, potential "black spots" identification model based on road accidents location data on the territory of the Republic of Serbia has been proposed and discussed in this paper.

Keywords: Road safety, Black spots, Algorithm

Rad je izložio/-la: Darko Petrović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020