J03
PREVENTIVNO-OBRAZOVNI RAD SA DECOM - KAMPANJA "PAŽLJIVKO"
PREVENTIVE AND EDUCATIONAL WORK WITH CHILDREN - CAMPAIGN "PAŽLJIVKO"
Nikola Brborić, Duško Pešić, Tomislav Petrović, Branko Stamatović, Aleksandar Purić
Brborić, N., Pešić, D., Petrović, T., Stamatović, B., Purić, A., (2017). Preventivno-obrazovni rad sa decom - kampanja "Pažljivko". 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Saobraćajne nezgode spadaju u pet najčešćih uzročnika smrti dece u svetu. Stradanje dece na bilo koji način, a posebno u situaciji koju je moguće sprečiti predstavlja ogroman udarac za porodicu, a na taj način i za čitavu zajednicu. Stoga je dužnost svih članova društva da spreči da se životi dece dovode u opasnost u saobraćaju. U Republici Srbiji je u poslednjih 25 godina udeo saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u nastavnim planovima i programima drastično smanjen. Kao posledica ove promene, deca imaju manje znanja i veština neophodnih za učešće u saobraćaju nego što je to bilo ranije. Takvo stanje zahtevalo je pokretanje promotivno-preventivne aktivnosti čiji će cilj biti podizanje nivoa saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja, ali i skretanje pažnje javnosti na problem stradanja dece u saobraćaju. Tako je nastala kampanja "Pažnja sad!", sa "nosiocem" kampanje - Pažljivkom. U prethodnim godinama, ova kampanja postala je vodeća aktivnost u oblasti prevencije stradanja dece u Republici Srbiji. U ovom radu predstavljena je kampanja i određeni rezultati koje je proizvela.

Ključne reči: Bezbednost, deca, Pažljivko, saobraćajno obrazovanje i vaspitanje

Abstract: Traffic accidents are one of the five most common causes of death of children in the world. The suffering of children in any way, especially in a situation that can be prevented is a huge blow to the family, and thus also for the entire community. It is therefore the duty of all members of the society to prevent the children's lives being put at risk in traffic. In the Republic of Serbia in the last 25 years the share of the traffic education in the curricula was drastically reduced. As a result of these changes, children have less knowledge and skills necessary to participate in traffic than it was before. Such a situation required launching of promotional and preventive activities aiming to increase the level of traffic education, but also to draw public attention to the problem of children getting injured in traffic. Thus the campaign "Attention now!" was born, with it's "cover face" - Pažljivko. In previous years, the campaign has become a leading activity in the field of prevention of children getting injured in traffic in the Republic of Serbia. This paper presents the campaign and specific results that it has produced.

Keywords: Safety, children, Pazljivko, traffic education and upbringing

Rad je izložio/-la: Branko Stamatović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020