I04
MODEL PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ZAPOSLENE U OBRAZOVANJU
MODEL PROGRAM OF PROFESSIONAL IMPROVEMENT FOR THE EMPLOYED IN EDUCATION
Milan Ilić, Jovica Vasiljevic, Miroslav Rosić, Branko Stamatović
Ilić, M., Vasiljevic, J., Rosić, M., Stamatović, B., (2017). Model programa stručnog usavršavanja za zaposlene u obrazovanju. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Veoma važna je kontinuirana edukacija dece o bezbednosti u saobraćaju od najranijeg uzrasta. Neophodno je omogućiti deci nastavni sadržaj i aktivnosti za izgradnju pozitivnih stavova i navika o ponašanju u saobraćaju. Značajnu ulogu u tom procesu ima nastavno osoblje koje pored rada sa decom, veliki uticaj moraju poklanjati i roditeljima dece sa kojima rade. Podaci govore da je oko polovine broja nastradale dece u saobraćaju bilo u svosjtvu putnika. Strateški cilj je da do 2020. godine nema poginule dece u saobraćaju.Agencija za bezbednost saobraćaja je akreditovala devet programa stručnog usavršavanja za zaposlene u obrazovanju koji su na listi prioritetnih programa od nacionalnog značaja. Ovim programima je primenjena nova metodologija u realizaciji stručnih seminara za zaposlene u obrazovanju i sačinjena elektronska „Biblioteka planova, aktivnosti i materijala sa akreditovanih seminara“.Efekti realizaije ovih seminara se ogledaju u povećanom broju aktivnosti sa decom i roditeljima u mestima i institucijama gde su realizovani seminari.

Ključne reči: Akreditovani programi, edukacija dece i roditelja, stručno usavršavanje

Abstract: It is very important to have continuous education of children about traffic since their early age.It is necessary to provide children with the education contents and the activities for creating positive attitudes and habits in traffic behavior. In that process the teachers’ role is significant, who besides working with children, must give great influence to the parents of children they work with. The data tell that about half of the number of child casualties are passengers. The strategic goal is to have zero killed children in traffic by the year 20202.The Road Traffic Safety Agency has accredited nine programs of professional improvement for the employed in education which take priority on the list of programs of national importance. These programs apply new methodology in realization of professional seminars for the employed in education, as well as electronic “Library of plans, activities and material from the accredited seminars”.The effects of these seminars are a higher number of activities with children and parents at the places of and institutions of seminar realization.

Keywords: accredited programs, education of children and parents, professional improvement

Rad je izložio/-la: Milan Ilić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020