J02
PRIKAZ REZULTATA ISTRAŽIVANJA O VOZAČKIM VEŠTINAMA I ZNANJU KOD RAZLIČITIH STAROSNIH KATEGORIJA VOZAČA
RESEARCH RESULTS ABOUT DRIVING SKILLS AND KNOWLEDGE OF DIFFERENT AGE CATEGORIES
Ivica Ristić, Igor Milanovic
Ristić, I., Milanovic, I., (2017). PRIKAZ REZULTATA ISTRAŽIVANJA O VOZAČKIM VEŠTINAMA I ZNANJU KOD RAZLIČITIH STAROSNIH KATEGORIJA VOZAČA. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Poznavanje saobraćajnih pravila i propisa se često smanjuje prolaskom dužeg vremenskog perioda, jer se neka pravila koja se duže ne primenjuju i zaboravljaju. Nasuprot ovoga, vozačke veštine sa vozačkim stažom od oko 20 godina trebalo bi postajati bolje. U cilju sagledavanja nivoa znanja kao i stepena vozačkih veština, sprovedeno je istraživanje sa dve različite satrosne grupe. Istraživanje je spovedeno u dva dela, tako da su u prvom delu ispitanici polagali teorijski test, dok je u drugom delu na poligonu urađen praktičan test. U jednoj grupi bilo je 10 ispitanika koji su imali vozački staž ne veći od jedne godine, dok je druga starosna grupa bila sastavljena od ispitanika sa 15 do 25 godina vozačkog staža. Cilj rada je da se na osnovu sprovednih testova sagleda kretanje vozačkih veština i znanja u zavisnosti od veličine vozačkog staža.

Ključne reči: vozačke veštine i znanje, vozački staž, bezbednost saobraćaja

Abstract: The knowledge of the traffic rules and regulations is often reduced after a longer period of time, since some of the rules which are not applied for some time tend to be forgotten. In order to measure the levels knowledge as well as the level of driving skills , we have conducted a research with two different age groups. The research was conducted in two parts. In the first part the participants had to pass the theory test while the second had to pass the practical test. One group of ten participants was with the driving experience up to one year while in the other group the participants had 15-25 years of driving experience. The aim of the paper is to see the difference in driving skills and the knowledge depending on years of driving experience.

Keywords: driver`s skills and knowledge, years of driving experience, traffic safety

Rad je izložio/-la: Ivica Ristić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020