I01
ZNAČAJ PRIMENE SAVREMENIH SISTEMA ZA KONTROLU SAOBRAĆAJA NA PRIMERU GRADA NIŠA
THE IMPORTANCE OF APPLYING ADVANCED SYSTEM FOR TRAFFIC CONTROL ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF NIS
Vladimir Popović, Igor Trajković, Igor Vojinović
Popović, V., Trajković, I., Vojinović, I., (2017). Značaj primene savremenih sistema za kontrolu saobraćaja na primeru Grada Niša. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Grad Niš je 2009. godine prepoznao značaj upravljanja bezbednošću saobraćaja i shodno Zakonu o bezbednosti saobraćaja formirao Savet za bezbednost saobraćaja kao telo koje će se baviti ovom problematikom. Jedan od značajnijih projekata u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja u Nišu jeste formiranje Centra za upravljanje saobraćajem primenom savremenih informacionih tehnologija. Uzimajući u obzir kompleksnost projekta, realizacija je krenula u fazama, i kao početni segmet implementirane su kamere za evidentiranje saobraćajnih prekršaja od strane vozača na raskrsnici. U ovom radu biće prikazani efekti primene ovog rešenja, na konkretnoj raskrsnici, sa daljim planom razvoja sistema. Autori će prikazati uticaj ovog rešenja, kako na broj prekršaja od strane vozača po mesecima od momenta implementacije sistema, tako i na finansijska sredstva u cilju isplativosti investicije.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, savremeni sistemi za kontrolu saobraćaja, evidentiranje prekršaja

Abstract: City of Niš in 2009, recognized the importance of traffic safety management and in compliance with the Law on Traffic Safety, formed a Council for Traffic Safety as a body that will deal with this issue. One of the major projects in order to increase traffic safety in Nis, is the formation of the Center for traffic management using modern information technologies. Taking into account the complexity of the project, the implementation started in stages, as implemented in the initial segment of the cameras for recording traffic violations by drivers at an intersection. In this paper will be presented the effects of the application of this decision, on the particular junction, with the further development plan system. The authors will show the impact of this decision, as the number of offenses by drivers by months from the time of implementation of the system, as well as the financial resources for the purpose of investment profitability.

Keywords: traffic safety, advanced system for traffic control, registration of offenses

Rad je izložio/-la: Igor Trajković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020