G09
ZNANJE RODITELJA O SAOBRAĆAJU U CILJU UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI DECE
PARENT’S KNOWLEDGE ABOUT TRAFFIC IN ORDER TO IMPROVE CHILDREN’S SAFETY
Igor Milanovic, Ivica Ristić, Aleksandar Gošić
Milanovic, I., Ristić, I., Gošić, A., (2017). ZNANJE RODITELJA O SAOBRAĆAJU U CILJU UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI DECE. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Uticaj na bezbednost najmlađih učesnika u saobraćaju je različit u zavisnosti od njihove starosne dobi. Roditelji su veoma uticajan faktor na stvaranje pozitivnog stava kod deteta i to pre svega u mlađim uzrastima. U sklopu edukacije roditelja prilikom izrade elaborata bezbednosti saobraćaja u osnovnim školama u Vranju, sprovedeno je anketno istraživanje o znanju roditelja. Pitanja su bila tako koncipirana da se želeo steći uvid o znanju osnovnih pravila, kao i o znanju o pojedinim pojavama u saobraćaju gledajući lokalni karakter. Cilj rada je predstavljanje rezultata sprovedenog anketnog istraživanja i uočavanje problema.

Ključne reči: roditelji, deca u saobraćaju, bezbednost saobraćaja

Abstract: The influence on safety of the youngest traffic participants differs depending on their age. Parents are important factor in creating the positive attitude in children especially at young age. As a part of parental education while writing this paper on traffic safety in primary schools in Vranje, we have conducted a survey about parent`s knowledge. The questions were asked in order to have in insight about the knowledge of the basic rules, also the knowledge about specific events in traffic, locally. The main purpose of the paper is to present the results of the research survey and to see the problems.

Keywords: parents, children in traffic, traffic safety

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020