G07
ISTRAŽIVANJE TRENUTNOG NIVOA ZNANJA LICENCIRANIH INSTRUKTORA VOŽNJE U ODNOSU NA NEOPHODNE KOMPETENCIJE - UPOREDNI PRIKAZ PREMA UPRAVNIM OKRUZIMA
RESEARCH ON THE CURRENT KNOWLEDGE LEVELS OF LICENSED DRIVING INSTRUCTORS RELATIVE TO NECESSARY COMPETENCES - COMPARATIVE REVIEW BY THE ADMINISTRATIVE DISTRICTS
Dejan Bogićević, Krsto Lipovac, Vladimir Popović, Milica Šarković, Saša Zdravković
Bogićević, D., Lipovac, K., Popović, V., Šarković, M., Zdravković, S., (2017). ISTRAŽIVANJE TRENUTNOG NIVOA ZNANJA LICENCIRANIH INSTRUKTORA VOŽNJE U ODNOSU NA NEOPHODNE KOMPETENCIJE - UPOREDNI PRIKAZ PREMA UPRAVNIM OKRUZIMA. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Instruktor je najvažniji subjekt u procesu osposobljavanja kandidata za vozače. Da bi instruktor uspešno realizovao svoj zahtevan zadatak neophodno je da bude kompetentan za taj posao: da ima potreban kapacitet i integritet, odnosno da ima znanje, da ima čvrste pozitivne stavove, da ima odgovarajuću strukturu ličnosti i veštinu prenošenja znanja, stavova i veština na kandidata. Da bi se ovo dostiglo, neophodno je da se stalno unapređuje stručno obrazovanje i osposobljavanje instruktora vožnje, ali i da se vrši neprekidno stručno usavršavanje instruktora. Za stručno usavršavanje instruktora vožnje neophodno je da se stručno prate i vrednuju postojeća znanja, stavovi i veštine instruktora vožnje, te da se, na osnovu stručne analize, utvrđuju obrazovne potrebe svakog instruktora vožnje pojedinačno i zbirno. Znanje instruktora vožnje u Srbiji je istraživano na osnovu testiranja instruktora vožnje koje je vršeno na seminarima unapređenja znanja. U ovom radu biće prikazani rezultati istraživanja dobijeni u okviru projekta koji je imao za cilj utvrđivanje obrazovnih potreba licenciranih instruktora vožnje. Istraživanje je sprovedeno u svih 25 upravnih okruga u Srbiji.

Ključne reči: licencirani instruktor vožnje, nivo znanja, okruzi

Abstract: Instructor is the most important entity in the process of training of candidates for drivers. In order to successfully completed its demanding task, instructor need to be competent for the job: it should have the necessary capacity and integrity, and the knowledge, should have a solid positive attitude, appropriate structure of the personality and arts need for transfer of knowledge, attitudes and skills of the candidate. In order to attain this, it is necessary to continuously improve professional education and training of driving instructors. For professional training of driving instructors it is necessary to monitor and evaluate their existing knowledge, attitudes and skills, and based on expert analysis, to determine the educational needs of every driving instructor individually and collectively. Knowledge of driving instructors in Serbia is investigated on the basis of test for driving instructor who has conducted on seminars aimed to improve their knowledge. This paper presents the research results obtained in the project which was aimed at determining the licensed driving instructors. The survey was conducted in all 25 administrative districts in Serbia.

Keywords: licensed driving instructors, knowledge levels, administrative districts

Rad je izložio/-la: Dejan Bogićević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020