G05
PROMOCIJA UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA NA OSNOVU PODATAKA NA PRIMERU RAZVOJA INTEGRISANE BAZE PODATAKA O OBELEŽJIMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
PROMOTION OF DATA-DRIVEN ROAD SAFETY MANAGEMENT AT THE EXAMPLE OF INTEGRATED ROAD SAFETY DATABASE DEVELOPMENT
Miroslav Rosić, Andrijana Pesic, Svetlana Miljuš, Jovica Vasiljevic, Jelena Milošević
Rosić, M., Pesic, A., Miljuš, S., Vasiljevic, J., Milošević, J., (2017). PROMOCIJA UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA NA OSNOVU PODATAKA NA PRIMERU RAZVOJA INTEGRISANE BAZE PODATAKA O OBELEŽJIMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Koncept koji podrazumeva donošenje odluka baziranih na podacima nije nov i nije jedino promovisan u oblasti bezbednosti saobraćaja. NJegova osnovna pretpostavka je da su podaci osnov da se prepoznaju problemi i da se unapredi sistem. Podaci nude činjenice koje donosilac odluka može da iskoristi za donošenje određenih odluka, kao argumentaciju za određene aktivnosti i sl. Kvalitetni podaci daju mogućnost da će se pravom problemu pristupiti iz pravog ugla. Međutim i sami podaci su nedovoljni ako nisu kvalitetno prikupljeni, dostupni, ažurni, dobro protumačeni i dr. Agencija za bezbednost saobraćaja, shodno svojim zakonskim obavezama, radi na promociji koncepta upravljanja na osnovu podataka, ali paralelno i na razvoju Integrisane baze apodataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja i unapređenju kvaliteta prikupljanja različitih podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja. U radu je ukazano na značaj upravljanja na osnovu podataka, istaknut je generalni značaj baza podataka u oblasti bezbednosti saobraćaja i opisane su aktivnosti Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije na promociji koncepta upravljanja na osnovu podataka i razvoju Integrisane baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja na nacionalnom nivou.

Ključne reči: podaci, upravljanje, znanje, činjenice, baze podataka

Abstract: Concept of data-driven decisions is not new and not only present in road safety field. It’s main assumption is that data is a basis for a problem recognition and system improvement in general. Facts obtained from data can be used by decision makers to make some decisions, but also can be used as an argument for specific proposed activities and etc. Quality data guarantees that the right problem will be accessed from the right angle. However, data itself is insufficient if it’s not collected correctly, not available, not updated, misinterpreted and etc. Road Traffic Safety Agency works on the promotion of management based on data and in parallel works on development of Integrated road safety database and on improvement of collected data quality. Significance of road safety management based on data is highlighted in this paper, but we also present general importance of databases in road safety and latest activities of Road Traffic Safety Agency of the Republic of Serbia in terms of promotion of road safety management based on data and development of Integrated database on road safety characteristics at national level.

Keywords: data, management, knowledge, facts, databases

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020