G01
UTVRĐIVANJE OBRAZOVNIH POTREBA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE-UPOREDNI PRIKAZ PREMA UPRAVNIM OKRUZIMA
AN ASSESSMENT OF THE EDUCATIONAL NEEDS OF THEORETICAL PROGRAM TRAINERS – A COMPARATIVE REVIEW BY THE ADMINISTRATIVE DISTRICTS
Marjana Čubranić- Dobrodolac, Boris Antić, Krsto Lipovac, Aleksandar Trifunovic
Dobrodolac, M., Antić, B., Lipovac, K., Trifunovic, A., (2017). UTVRĐIVANJE OBRAZOVNIH POTREBA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE-UPOREDNI PRIKAZ PREMA UPRAVNIM OKRUZIMA. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Obuka vozača početnika ima veoma bitnu ulogu u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda. Ovakav stav je dobio izuzetnu empirijsku podršku raznih istraživanja navedenih u stručnoj literature prema kojoj vozači koji imaju vozačku dozvolu manje od 5 godina učestvuju sa preko 50% od svih vozača učesnika u saobraćajnim nezgodama. Jedan od bitnih preduslova za dobru obuku kandidata za vozača jeste i postojanje kvalitetnog kadra u sistemu obuke vozača. Može se reći da predavači teorijske obuke predstavljaju osnovnu kariku u lancu formiranja bezbednih oblika ponašanja u saobraćaju kada je reč o budućim vozačima. U ovom radu biće prikazani rezultati istraživanja dobijeni u okviru projekta koji je imao za cilj utvrđivanje obrazovnih potreba licenciranih predavača teorijske obuke kandidata za vozače. Istraživanje je sprovedeno u svih 17 upravnih okruga u Srbiji.

Ključne reči: edukacija, bezbednost, upravni okruzi

Abstract: The beginner driver training has an important role in reducing the number of traffic accidents. This position has received exceptional support from various empirical studies mentioned in the scientific literature. Its significance could be perceived by taking into account the fact that drivers who have a driver's license less than 5 years account for over 50% of all drivers involved in road traffic accidents. One of the essential prerequisites for good training of beginner drivers is the existence of quality personnel in the system of driver training. It can be concluded that theoretical program trainers are a vital link in the chain of forming safe behaviors in. This paper presents the research results obtained in the project which was aimed at determining the educational needs of licensed theoretical program trainers. The survey was conducted in all 17 administrative districts in Serbia.

Keywords: education, safety, adminiustrative districs

Rad je izložio/-la: Marjana Čubranić- Dobrodolac


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020