E08
UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA ZASNOVANO NA PODACIMA
ROAD SAFETY MANAGEMENT BASED ON DATA
Krsto Lipovac, Dragoslav Kukić, Dragana Nojković, Darko Petrović, Milan Božić
Lipovac, K., Kukić, D., Nojković, D., Petrović, D., Božić, M., (2017). UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA ZASNOVANO NA PODACIMA. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Upravljanje bezbednošću saobraćaja se ne može ostvariti bez kvalitetnih podataka i razvijenih baza podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja. Decentralizacija upravljanja bezbednošću saobraćaja je potreba prepoznata od strane najrazvijenijih država, koje manje razvijene države žele da dostignu, posebno kada je reč o smanjenju stradanja u drumskom saobraćaju. Lokalna samouprava je možda najvažniji činilac u sistemu decentralizacije bezbednosti saobraćaja na teritoriji jedne države. Zato je razvoj lokalnih baza podataka važan za upravljanje bezbednošću saobraćaja na teritoriji lokalne samouprave – grada ili opštine. Sa razvojem lokalnih baza podataka obezbeđuje se upravljanje bezbednošću saobraćaja zasnovano na podacima. Sa razvojem kvalitetnih analiza koje su ujedno i proizvod baza podataka obezbeđuje se upravljanje bezbednošću saobraćaja na osnovu podataka. U radu je predstavljen model lokalne baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja. Model se sastoji iz šest modula: (1) saobraćajne nezgode, (2) učesnici saobraćajnih nezgoda, (3) putevi i saobraćajna signalizacija, (4) indikatori performansi bezbednosti saobraćaja, (5) stavovi o opasnostima u drumskom saobraćaju i (6) identifikacija problema. Svi moduli baze su opisani i dat je pregled skupova podataka koji se nalaze u njima. Model baze čini i jednostavno aplikativno rešenje koje umanjuje složenost baze, odnosno složenost relacija i veza između podataka. Jednostavno aplikativno rešenje treba da doprinese povećanju korišćenja podataka baze i što je najvažnije da donosiocima odluka i drugim profesionalcima ubrza i olakša upravljanje bezbednošću saobraćaja.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, baza podataka, skupovi podataka

Abstract: High quality road safety management cannot be achieved without good data and quality road safety database. Decentralization of road safety management is need recognized by the most developed countries, which less developed countries want to achieve, especially when it comes to reducing the suffering caused by road accidents. Local government is perhaps the most important element in the system of decentralization of road safety on the state territory. Therefore, the development of local road safety databases is most important for road safety management on the territory of local community - city or municipality. With the development of local road safety databases provides the road safety management based on the data. Њith the development of high-quality analyzes that are also the product of road safety database provides the road safety management based on science. This paper presents a model for local road safety database. The model consists six modules: (1) data about accidents, (2) data about road accidents participants (3) road data and road characteristics data, (4) road safety performance indicators, (5) data about social attitudes about risks in road traffic (6) data about problems identification. All database modules are described and give an overview of the data sets that are in them. Model is easily applied solution and reduces the complexity of the database, or complexity of relationships between data sets. Simple application solution need to increase the use of data sets and what is most important, to decision makers and other professionals expedite and facilitate the road safety management.

Keywords: road safety, road safety database, data set

Rad je izložio/-la: Darko Petrović


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020