E06
ANALIZA STANJA I PROBLEMA SAOBRAĆAJNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA - STUDIJA PRIMERA GO SAVSKI VENAC
ANALYSIS OF THE SITUATION AND PROBLEMS OF TRAFFIC EDUCATION IN PRESCHOOL INSTITUTIONS AND PRIMARY SCHOOLS - CITY MUNICIPALITY SAVSKI VENAC
Aleksandar Dujanović, Filip Filipović, Zoran Kocić
Dujanović, A., Filipović, F., Kocić, Z., (2017). Analiza stanja i problema saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u predškolskim ustanovama i osnovnim školama - Studija primera GO Savski Venac. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Sistem kvalitetnog saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece u Republici Srbiji, još uvek je u fazi začeća. Takav sistem vaspitanja prouzrokovao je da se u Srbiji, SOV-om najviše bave sami roditelji koji su uglavnom slabo edukovani da pruže stručnu pomoć svom detetu. Dete je na taj način nedovoljno pripremljeno i biva izloženo opasnostima koje saobraćaj svakodnevno nosi sa sobom. Za rad sa decom potreban je stručni rad nastavnog osoblja sa ciljem učvršćivanja postojećih i formiranjem novih - ispravnih stavova, znanja, ponašanja i veština za bezbedno učešće dece u saobraćaju. Gradska opština Savski venac prepoznavši značaj bezbednosti dece u saobraćaju odlučila je da napravi studiju "Analiza stanja i problema saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u predškolskim ustanovama i osnovnim školama". Zaštita dece u saobraćaju predstavlja jednu od ključnih oblasti rada u svakom društvu, a posebno u gradovima i lokalnim samoupravama.

Ključne reči: bezbednost dece, saobraćajne nezgode, saobraćajno obrazovanje i vaspitanje

Abstract: The system of quality traffic education of children in the Republic of Serbia, it is still at the stage of conception. Such a system of education has caused that in Serbia, traffic education and upbringing most concerned with their own parents, who are generally poorly educated to provide expert assistance to the child. The child is thus insufficiently prepared and is being exposed to the dangers of traffic every day brings. To work with children need the professional work of teachers with the aim of strengthening the existing and establishing new - correct attitudes, knowledge, behavior and skills for safe participation of children in traffic. City Municipality Savski venac recognizing the importance of children's safety in traffic has decided to make a study "Analysis of the situation and problems of traffic education in preschools and elementary schools." The protection of children in traffic is one of the key areas of work in any society, especially in the cities and local governments.

Keywords: child safety, traffic accidents,traffic education

Rad je izložio/-la: Zoran Kocić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020