M10
ANALIZA NIVOA ZNANJA DECE OSNOVNIH ŠKOLA O PRAVILIMA SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU GRADA BEOGRADA
ANALYSIS OF LEVEL OF KNOWLEDGE OF CHILDREN IN PRIMARY SCHOOLS ON TRAFFIC RULES IN THE AREA OF CITY OF BELGRADE
Lazar Savković, Miljan Lazarević, Milena Simić, Mladen Marina
Savković, L., Lazarević, M., Simić, M., Marina, M., (2017). Analiza nivoa znanja dece osnovnih škola o pravilima saobraćaja na području grada Beograda. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Deca su jedna od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju. Bezbedno ponašanje dece u saobraćaju se zasniva na poznavanju i poštovanju osnovnih pravila saobraćaja. U radu će biti prikazana analiza nivoa znanja o bezbednom učestvovanju u saobraćaju dece trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola. Deca u ovom uzrastu se brže razvijaju psihički nego fizički, tu se javlja problem zato što deca tek tada počinju samostalno da učestvuju u saobraćaju, naročito u velikim gradovima. Uglavno su roditelji ili staratelji pratili decu do ovog uzrasta u i iz škole i deci je teško da se naviknu na samostalno rešavanje saobraćajnih situacija. Kretanje deca kao pešaka je jasno definisano u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima u Republici Srbiji (2009), ali deci ovog uzrasta je neophodno pojasniti pravila koja su propisana u zakonu na način na koji bi njima bio prihvatljiv. Cilj istraživanja je da se uporedi nivo znanja dece trećeg i četvrtog razreda u osnovnim školama u Beogradu i to opštinama Rakovica i Savski Venac. Takođe cilj istraživanja je da se po izvršenoj analizi predlože određene mere kako bi se unapredilo znanje dece ukloiko se uoči da je njihov nivo znanja na niskom nivou.

Ključne reči: deca, osnovna škola, bezbednost, znanje, Beograd

Abstract: The children are one of the most vulnerable road user categories. Safe behaviour of the children on the road is based on the knowledge and compliance with basic traffic rules. This paper will present the analysis of the level of knowledge of safe road using by the children attending third and forth classes of elementary schools. In children, the mental development is faster than physic development. Here the problem arises because the children only then begin to use road independently, especially in big cities. Until this age, the parents or guardians had mainly accompanied the children travelling into and from the school, so it is hard for children to get used to solve traffic situations independently. The moving of the children as pedestrians is clearly defined by The Low of Road Traffic Safety in Republic of Serbia (2009), but it is necessary for the children to demystify them the rules prescribed by the Law on the manner that is acceptable to them. The research is aimed to compare the level of knowledge of the children attending third and forth classes in elementary schools in Belgrade in the municipalities of Rakovica and Savski Venac. Also, the research is aimed to propose, based on the analysis conducted here, the particular measures to improve children’ knowledge if it is observed that their level of knowledge is low.

Keywords: children, primary school, traffic safety, knowledge, Belgrade

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020