H10
ANALIZA STAVOVA I PONAŠANJA VOZAČA MOTORNIH VOZILA PRILIKOM ULASKA I IZLASKA IZ JEDNOSMERNIH ULICA NA PODRUČJU GRADA PIROTA
ANALYSIS OF DRIVER ATTITUDES AND BEHAVIOUR WHEN ENTERING AND EXITING FROM ONE-WAY STREETS IN THE AREA OF THE CITY OF PIROT
Mladen Marina, Milena Simić, Miljan Lazarević, Lazar Savković
Marina, M., Simić, M., Lazarević, M., Savković, L., (2017). Analiza stavova i ponašanja vozača motornih vozila prilikom ulaska i izlaska iz jednosmernih ulica na području grada Pirota. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Jednosmerne ulice predstavljaju karakteristične delove saobraćajne infrastrukture. Jednosmerne ulice imaju veliki značaj za funkcionisanje samih centara velikih gradova. Sistem jednosmernih ulica se najčešće koristi na gradskoj mreži ortogonalnog tipa. Prednosti jednosmernih ulica su povećan kapacitet jednosmerne ulice, manji vremenski gubici, veće brzine u saobraćajnom toku, odnosno manje vreme putovanja i najvažnija prednost smanjen broj konflikata i saobraćajnih nezgoda u ovim ulicama. Mogući konflikti nastaju na ulasku u jednosmernu ulicu usled nepropisnog levog skretanja, kao i na izlasku iz jednosmerne ulice zato što se ne koriste sve moguće trake koje su namenjene za izlazak iz ulice. Ovo istraživanje će se takođe baviti snimanjem konflikata i određivanjem nivoa opasnosti konflikata koji nastaju prilikom ulaska u jednosmernu ulicu. Cilj ovog rada je upoređivanje znanja učesnika u saobraćaju o skretanju u jednosmernu ulicu, poznavanje teritorije grada odnosno sistema jednosmernih ulica u gradu, kao i mogućnostima za detekciju vertikalne saobraćajne signalizacije u trenutku kada mogu na bezbedan način da izvrše manevar prestrojavanja i ulaska u jednosmernu ulicu. Metode koje se primenjuju u radu jesu metod naučnog posmatranja i anketa.

Ključne reči: jednosmerna ulica, konflikti, vozači, stavovi, Pirot

Abstract: One-way streets are specific parts of road infrastructure. They are very important for the functioning of big cities’ very centres. One-way street system is most commonly used on orthogonal urban network. The advantages of one-way streets are greater one-way street capacity, lower time delays, greater traffic flow speeds, i.e. shorter travel time, but the most important advantage is a smaller number of conflicts and traffic accidents on these streets. Potential conflicts arise at the entrance into a one-way street due to the irregular left turn, as well as at the exit from an one-way street because the drivers do not use all available lanes designed for exit from the street. This research will also deal with conflict recording and determining the dangerousness level of conflicts that arise when entering into a one-way street. This paper is aimed to compare the road users’ knowledge of turning into a one-way street, familiarity with the territory of the city, i.e. with one-way street system in the city, as well as the possibilities to detect road signs in the moment when it is safe for them to undertake the manoeuvre of realignment and entering into a one-way street. The methods applied in this paper were scientific observation and the survey.

Keywords: One-way streets,conflicts,drivers, attitudes, Pirot

Rad je izložio/-la: Miljan Lazarević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020