E04
IZBOR TRASA ZA KRETANJE VOZILA KOJA TRANSPORTUJU OPASNU ROBU - PRIMER GRAD KRAGUJEVAC
SELECTION OF THE ROUTE FOR THE MOVEMENT OF VEHICLES TRANSPORTING DANGEROUS GOODS – THE EXAMPLE OF THE CITY OF KRAGUJEVAC
Nenad Milutinović, Marko Maslać
Milutinović, N., Maslać, M., (2017). Izbor trasa za kretanje vozila koja transportuju opasnu robu - primer grad Kragujevac. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Transport opasne robe predstavlja posebnu vrstu transporta za koju se vezuju najveći rizici prilikom izvršenja transportnog procesa. Vozila za transport opasne robe u ukupnom saobraćaju učestvuju u veoma malom procentu, pa su samim tim i saobraćajne nezgode u kojima učestvuju ova vozila retke. Ukoliko sesaobraćajna nezgoda dogodi na delu transportnog puta koji prolazi kroz naselje posledice saobraćajne nezgode pored učesnika u samoj nezgodi, mogu imati direktan uticaj i na lokalnu zajednicu. Izvršiti izbor trasa za kretanje vozila koja transportuju opasnu robu, a pri tome ne izvršiti kvantifikaciju nivoa rizika u okviru svake trase, dovelo bi do mogućnosti pogrešnog izbora, a samim tim i velikih potencijalnih posledica koje može da izazove opasna roba koja se transportuje. Imajući to u vidu, u radu je prikazan model izbora trasa za kretanje vozila koja transportuju opasnu robu. Na osnovu parametara koji definišu specifični rizik, formirane su matrice rizika koje kao izlazni rezultat daju veličinu specifičnog rizikaza svaku posmatranu deonicu. Poređenjem veličina rizika pojedinih deonica formiraju se trase za kretanje vozila koja transportuju opasnu robu. Predloženi model testiran je na teritoriji grada Kragujevca, a kao izlazni rezultat dobijene su trase za kretanje ovih vozila sa najmanjim specifičnim rizikom.

Ključne reči: izbor trasa, bezbednost saobraćaja, opasna roba, upravljanje rizikom, specifični rizik

Abstract: Transportation of dangerous goods is a special type of transport which is related to the highest risks in the transportation process. Vehicles transporting dangerous goods participate in the total transport in a very small percentage, so traffic accidents including these vehicles are rare. If a traffic accident occurs on part of the transportation road that passes through a settlement, the consequences of the traffic accident directly affect the local community, not only the participants in the accident. Selecting the route for the movement of vehicles transporting dangerous goods without conducting a quantification of the level of risk within each route would lead to the possibility of a wrong choice, and therefore potentially large consequences that can be caused by the transported dangerous goods. Bearing this in mind, this paper presents a model of route selection for the movement of vehicles transporting dangerous goods. On the basis of the parameters which define the specific risk, risk matrices were formed whose output was the size of the specific risks for each observed section. Comparing the sizes of the risk of individual sections, routes for the movement of vehicles transporting dangerous goods were established. The proposed model was tested in the city of Kragujevac, and the output was the routes for the movement of these vehicles with the lowest specific risk.

Keywords: route selection, road safety, dangerous goods, risk management, specific risk

Rad je izložio/-la: Marko Maslać


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020