E02
EVALUACIJA EDUKATIVNE PREDSTAVE MIRKA I DRUGARI U REPUBLICI SRPSKOJ
EVALUATION OF EDUCATION PERFORMANCE MIRKA AND HER FRIENDS IN REPUBLIC OF SRPSKA
Nataša Zeljić, Dušanka Slijepčević, Milan Tešić
Zeljić, N., Slijepčević, D., Tešić, M., (2017). EVALUACIJA EDUKATIVNE PREDSTAVE MIRKA I DRUGARI U REPUBLICI SRPSKOJ. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Jedan od najvažnijih segmenata upravljanja bezbjednošću saobraćaja jeste unapređenje znanja, stavova i ponašanja učesnika u saobraćaju. Pošto su djeca najrizičniji učesnici u saobraćaju sa aspekta poznavanja saobraćajnih pravila, najveći potencijal se krije u njihovoj edukaciji o bezbjednom ponašanju u saobraćaju. Edukacija djece je dugoročan proces u kojem se krije najviše potencijala za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u jednoj zemlji. Krajnji rezultat ovog procesa jesu adolescenti koji su već upoznati sa saobraćajnim pravilima prije nego što steknu pravo na upravljanje motornim vozilom. Agencija za bezbjednost saobraćaja u saradnji sa Auto- moto savezom Republike Srpske već drugu godinu za redom realizuju predstavu „Mirka i drugari“ širom Republike Srpske. Ovu predstavu je pogledalo više od 5000 djece. U 2016. godini, sprovedeno je praćenje efekata ove predstave kod 250 djece uzrasta od 6 do 9 godina (prva trijada). Za tu priliku pripremljeni su anketni upitnici prije i posle realizacije predstave. Rezultati su pokazali da predstava doprinosi povećanju nivoa znanja i promjeni stavova djece o bezbjednom ponašanju u saobraćaju. S tim u vezi, realizacija ove ali i drugih edukativnih predstava nastaviće se i u narednom periodu sa ciljem unapređenja znanja i stavova djece. Dugoročni cilj ovih aktivnosti jeste stvaranje saobraćajno obrazovane populacije mladih ljudi (adolescenata) pre nego steknu pravo da upravljaju motornim vozilom. Na taj način, ova populacija će lakše prihvatati nova znanja i nove forme ponašanja prilikom upravljanja motornim vozilom.

Ključne reči: Evaluacija, edukativna predstava, prva trijada, bezbjednost saobraćaja

Abstract: One of the most important segments of the road safety management are improving the knowledge, attitudes and behaviour of road users. The children are the most risky road users in terms of traffic rules knowledge. The greatest potential lies in their education about road safety behaviour. Children road safety education is a long-term process in which hides the most potential for improving road safety level in country. The end result of this process are adolescents who are already familiar with the traffic rules before they are eligible for vehicle driving.Road Safety Agency in cooperation with the Automobile and Motorcycle Association of the Republic of Srpska have been realizing the education performance "Mirka and friends" around the Republic of Srpska. This performance has been seen by more than 5000 children. In 2016, carried out the monitoring of the effects of this performance with 250 children aged 6-9 years (the first triad). For the occasion were prepared questionnaires before and after the realization of this performance.The results showed that performance contributes to increasing the level of knowledge and changing attitudes of children about road safety behaviour. Implementation of this and other educational performance will continue in the coming period in order to improve children knowledge and attitudes. The long-term goal of these activities is to create a traffic-educated population of young people (adolescents) before they are eligible for vehicle driving. However, the population will more easily accept new knowledge and new forms of road safety behaviour.

Keywords: Evaluation, education preformance, the first triad, road safety

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020