C04
PRIMENA MOBILNOG LASERSKOG SKENIRANJA U CILJU KONTROLE STANJA I POVEĆANJA BEZBEDNOSTI KORIŠĆENJA SAOBRAĆAJNICA
APPLICATION OF MOBILE LASER SCANNING FOR CONTROLLING CONDITION AND INCREASING SAFETY OF USAGE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE NETWORK
Marijana Petković, Toša Ninkov, Vladimir Bulatović, Igor Sabadoš
Petković, M., Ninkov, T., Bulatović, V., Sabadoš, I., (2017). Primena mobilnog laserskog skeniranja u cilju kontrole stanja i povećanja bezbednosti korišćenja saobraćajnica. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Saobraćajna infrastruktura je od posebnog značaja na regionalnom i nacionalnom nivou. Za potrebe redovne kontrole i povećanja bezbednosti puteva i železnica, kao i saobraćajnica postavljenih na nestabilnom terenu, moguće je primeniti geodetsku metodu mobilnog laserskog skeniranja za snimanje terena i saobraćajnica. Mobilno terestričko skeniranje je novija tehnologija koja kombinuje laserski skener, globalni navigacioni sistem i inercijalnu jedinicu na mobilnoj platformi za dobijanje tačnih i preciznih geoprostornih podataka. U radu su prikazane mogućnosti primene mobilnog laserskog skeniranja saobraćajnica u cilju mapiranja i izrade 3D modela koji omoućavaju bolji prikaz stanja sobraćajnica.

Ključne reči: mobilno lasersko skeniranje, tunel, putevi, saobraćajna infrastruktura

Abstract: Transport infrastructure is of particular importance at regional and national level. For the purposes of regular check-ups and increase of the safety of roads and railways, and roads set on unstable terrain, it is possible to apply geodetic method of surveying with mobile laser scanning to capture the terrain and roads. Mobile terrestrial scanning is a newer technology that combines the use of a laser scanner, a global navigation satellite system, and an inertial measurement unit on a mobile platform to produce accurate and precise geospatial data. This paper presents possible applications of mobile laser scanning of roads for the purpose of mapping and creating 3D models that enable overview of the state of the road.

Keywords: mobile laser scanning, tunnel, roads, transport infrastructure

Rad je izložio/-la: Marijana Petković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020