F01
AUTONOMNA VOZILA I NJIHOV UTICAJ NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
AUTONOMOUS VEHICLES AND THEIR IMPACT ON ROAD SAFETY
Tanja Arsić, Mira Rosić, Biljana Kordić, Dejan Milanović
Arsić, T., Rosić, M., Kordić, B., Milanović, D., (2017). AUTONOMNA VOZILA I NJIHOV UTICAJ NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Autonomna vozila ili automatizovana vozila su motorna vozila koja mogu samostalno da se kreću i nije im potreban vozač. Ovakva vrsta vozila ima mogućnost da vrši sve funkcije upravljanja i kretanja koje inače vrši čovek u komercijalnim vozilima dok upravlja istim. Vozač je potreban samo da odabere destinaciju i ne mora da vrši bilo kakavu operaciju tokom vožnje. Bezbednost je sigurno najznačajnija prednost koju ističu zagovornici autonomnih vozila. Takođe, ljudi koji zbog nekog zdravstvenog ili bilo kakvog drugog ograničenja nisu u stanju da upravljaju automobilom, ne bi bili diskriminisani, već bi mogli da koriste samoupravljajuća vozila kao i svi ostali. Ovaj rad se bazira na svim prednostima i nedostacima autonomnih vozila i da li je implementacija istih moguća u našoj zemlji.

Ključne reči: autonomna vozila, bezbednost saobraćaja

Abstract: Autonomous or automated vehicles are motor vehicles that can move independently and do not need a driver. This kind of vehicle has the ability to perform all the functions of management and movement that is normally performed by human in commercial vehicles while driving. The driver is only required to select a destination and do not have to perform any kind of operation while driving. Safety is certainly the most significant advantage that stand out advocates of autonomous vehicles. Also, people who, because of a medical or any other limitations are unable to run the car, they would not be discriminated against, but to be able to use the self-governing vehicles like everyone else. This work is based on the advantages and disadvantages of autonomous vehicles and whether the implementation of the same is possible in our country

Keywords: autonomous vehicles, road safety

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020