C03
EFEKTI UNAPREĐENJA RADA VOZNOG PARKA NA ASPEKTE ŽIVOTNE SREDINE ZA PERIOD 2012-2015 U AD ELEKTROMREŽA SRBIJE
THE EFFECTS OF IMPROVING THE WORK OF THE FLEET ON THE ENVIRONMENTAL ASPECTS FOR THE PERIOD 2012-2015 IN EMS JSC
Djordje Savić, Ivan Basarić
Savić, D., Basarić, I., (2017). Efekti unapređenja rada voznog parka na aspekte životne sredine za period 2012-2015 u AD Elektromreža Srbije. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije (u daljem tekstu EMS AD) je privredni subjekt koji ima zadatak da obezbedi pouzdanost i efikasnost prenosnog elektro-energetskog sistema Republike Srbije. U neposrednoj vezi sa napred navedenim je podatak da EMS AD raspolaže sa voznim parkom koji se sastoji od 315 voznih jedinica, koje direktno ili indirektno doprinose uspešnom održavanju elektro-energetskog sistema, samim tim ima uticaj na ukupnu uspešnost kompanije. U radu će biti bliže opisane mere unapređenja procesa upravljanja voznim parkom u periodu od 2012. do 2015. godine sa efektima uticaja preduzetih mera na poboljšanje aspekata životne sredine.

Ključne reči: vozni park, unapređenje, životna sredina

Abstract: Joint stock company Elektromreza Srbije (here in after EMS JSC) the undertaking which has the task of ensuring the reliability and efficiency of the electricity transmission system of the Republic of Serbia.In close connection with the foregoing is the fact that EMS JSC has a fleet consisting of 315 transport units, which directly or indirectly contribute to the successful maintenance of the electricity transmission system, and therefore has an impact on the overall performance of the company.The work will be closer described measures to improve the process of fleet management in the period from 2012 to 2015, with the effects of the impact of the measures taken to improve the environmental aspects.

Keywords: motor pool unit, promotion, environment

Rad je izložio/-la: Djordje Savić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020