M09
ANALIZA STANJA BEZBEDNOSTI LICA STARIJIH OD 65 GODINA U SAOBRAĆAJU GRADA BEOGRADA U PERIODU OD 2011. DO 2015. GODINE
ANALYSIS OF SENIORS TRAFFIC SAFETY CONDITION IN BELGRADE IN PERIOD 2011.-2015.
Sandra Milenković, Jelena Antušević, Miodrag Stojanović
Milenković, S., Antušević, J., Stojanović, M., (2017). Analiza stanja bezbednosti lica starijih od 65 godina u saobraćaju grada Beograda u periodu od 2011. do 2015. godine. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: U Srbiji je broj lica starijih od 65 godina iznad proseka u odnosu na zemlje Evropske unije (RZS, 2014). Procenat ljudi koji imaju poteškoće u saobraćaju zbog motornih ograničenja je jasno veća među ljudima starijim od 65 godina nego među mlađima u saobraćaju. Svaki četvrti poginuli u saobraćajnoj nezgodi je lice starije od 65 godina. Lica starija od 65 godina najviše smrtno stradaju u svojstvu pešaka (49%), zatim u svojstvu vozača (35%) i putnika (16%). Cilj istraživanja ovog rada jeste utvrđivanje stanja bezbednosti lica starijih od 65 godina na teritoriji grada Beograda. Analizirane su posledice saobraćajnih nezgoda sa licima starijim od 65 godina, procentualno učešće lica starijih od 65 godina u ukupnom broju nastradalih pešaka, putnika i vozača kao i pokazatelji bezbednosti lica starijih od 65 godina u saobraćaju, u periodu od 2011. do 2015. godine.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, lica starija od 65 godina, rizik smrtnog stradanja, unapređenje

Abstract: Number of seniors (persons older than 65 years) in Serbia is above average comparing to EU countries. Percent of people that have difficulties in traffic due to limited motorical abilities is clearly bigger among seniors then among youngsters. Every fourth person that died in traffic accident is a senior. Most of seniors fatalities are pedestrians (49%), then drivers (35%) and occupants (16%). This paper aims to establish traffic safety condition of seniors in Belgrade. Consequences of traffic accidents which include seniors, seniors percentage share in total number of fatalities among pedestrians, drivers and occupants and traffic safety indicators of seniors are analyzed in period 2011.-2015.

Keywords: road safety, seniors, fatality risk, improving

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020