B06
UTICAJ DISPOZICIJE SIGNALA I SIGNALNOG PLANA NA IZRADU NALAZA I MIŠLJENJA VEŠTAKA U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA U RASKRSNICAMA
THE INFULENCE OF DISPOSITION SIGNALS AND SIGNAL PLAN DURING THE CREATION OF EXPERT FINDINGS AND OPINIONS IN CROSSROADS TRAFFIC ACCIDENTS
Milutin Dumić, Vladan Veljanovic, Nikola Luković
Dumić, M., Veljanovic, V., Luković, N., (2017). UTICAJ DISPOZICIJE SIGNALA I SIGNALNOG PLANA NA IZRADU NALAZA I MIŠLJENJA VEŠTAKA U SAOBRAĆAJNIM NEZGODAMA U RASKRSNICAMA. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Dispozicija signala i signalni plan su važani materijalni dokumenti pri izradi vremensko-prostrone analize saobraćajne nezgode. Dobijeni podaci od nadležnih organa gradske uprave (npr. Gradskog sekretarijata za saobraćaj gradske uprave grada Beograda, JKP Beograd put itd.) su od velikog uticaja prilikom prostornog rasporeda učesnika saobaćajne nezgode. Namena podataka iz signalnog plana i dispozicije signala je da se pruži jasna informacija pravosuđu ko je od učesnika saobraćajne nezgode i na kom svetloosnom signalu zašao u raskrsnicu. U ovom radu su analizirane saobraćajne nezgode u raskrsnicama u kojima su prilikom izrade nalaza i mišljenja veštaka korišćeni signalni plan i dispozicija signala. Izvršena je analiza dobijenih rezultata korišćenih signalnih planova i dispozicija signala i njihov doprinos pri izradi vremensko-prostorne analize, mišljenja i zaključka u nalazu i mišljenju veštaka saobraćajne struke.

Ključne reči: saobraćajne nezgode, dispozicija signala i signalni plan

Abstract: In the creation of time-space traffic accident analysis, disposition signals and signal plan are important material documents. Data obtained from respectable City Authorities (for example - Secretariat for Transport City Authority Belgrade City, Public Utility Companies Road Maintenance, etc) has great influence in the process of spatial distribution of traffic accident participants. The purpose of disposition signals and signal plan data is to provide suitable information for judiciary, such as which participant of a traffic accident and at what traffic signal entered the crossroads. The study analyzes crossroads traffic accidents in which disposition signals and signal plan were applied in the process of development of expert findings and opinions. The obtained results have been analyzed in this study by using disposition signals and signal plans and their contribution to the creation of time-space analysis, opinions and conclusions in the traffic engineer expert findings and opinion.

Keywords: traffic accidents, disposition signal and signal plan

Rad je izložio/-la: Milutin Dumić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020