B05
ZNAČAJ POSTAVLJANJA ZVUČNIH SIGNALA I DISPLEJA ZA ODBROJAVANJE VREMENA NA SEMAFORIMA ZA PEŠAKE
THE IMPORTANCE OF INSTALLATION SOUND SIGNALS AND COUNTDOWN TIMERS AT TRAFFIC LIGHTS
Kristina Kapikul
Kapikul, K., (2017). ZNAČAJ POSTAVLJANJA ZVUČNIH SIGNALA I DISPLEJA ZA ODBROJAVANJE VREMENA NA SEMAFORIMA ZA PEŠAKE. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Za regulisanje kretanja pešaka na signalisanim raskrsnicama upotrebljavaju se semafori koji daju svetlosne signale crvene i zelene boje. Semafori mogu biti opremljeni dodatnom opremom, koja se odnosi na uređaj za davanje zvučnog signala i uređaj sa displejom za odbrojavanje vremena trajanja crvenog i zelenog svetla. Razlog postavljanja semafora jeste prenos obaveštanja pešacima o dozvoljenom, odnosno zabranjenom prelasku preko kolovoza, i to u cilju ostvarivanja kako njihove bezbednosti, tako i bezbednosti svih ostalih učesnika u saobraćaju. Međutim, postavlja se pitanje, da li je postavljanje semafora bez dodatne opreme najugroženijoj grupi pešaka (u koje spadaju deca, starija lica, osobe sa poteškoćama u hodu, a posebno slepe i slabovide osobe) dovoljno za ostvarivanje uslova za nesmetano kretanje. U tom smislu, istražuje se značaj postavljanja zvučnih signala koji bi slepim i slabovidim osobama omogućili bezbedan prelazak kolovoza i time stimulisali njihovo slobodno kretanje i povećanje mobilnosti, kao i značaj postavljanja displeja za odbrojavanje vremena trajanja crvenog i zelenog svetla koji bi deci, starijim osobama i osobama sa poteškoćama u hodu dali uvid o vremenu koje im je preostalo za bezbedan prelazak preko kolovoza.

Ključne reči: semafori, pešaci, bezbednost

Abstract: Тhe movement of pedestrians at signalized intersections is regulated by traffic lights. Traffic lights can be equipped with additional devices, such as sound signals and countdown timers (the remaining time display). The reason for using traffic lights for pedestrians is the transfer of the notice for permitted or forbidden crossing the street, in order to achieve both, their security and the security of all other traffic participants. However, the question is, whether the installation od traffic lights without additional devices is enough to meet the conditions for normal movement of vulnerable road users (including children, the elderly, persons with difficulties in walking, especially the blind and visually impaired people). In this context, explores the importance of installation sound signals, that can provide safe crossing the street for blind and visually impaired people and increase their mobility, as well as the importance of installation the remaining time display, that can provide information about the time left for the safe crossing the street, that can be helpful for children, the elderly and persons with difficulties in walking.

Keywords: traffic lights, pedestrians, safety

Rad je izložio/-la: Kristina Kapikul


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020