H02
PREDSTAVLJANJE AKTIVNOSTI GRADSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE U PREVENCIJI POVREDA U SAOBRAĆAJU
PRESENTATION OF ACTIVITIES OF THE INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH IN THE PREVENTION TRAFFIC INJURIES
Vladana Đurić-Trpevski, Nevenka Kovačević, Gordana Tamburkovski, Anđelka Brković, Aleksandra Vučković, Vladimir Glišović, Svetlana Mladenović Janković
Đurić-Trpevski, V., Kovačević, N., Tamburkovski, G., Brković, A., Vučković, A., Glišović, V., Janković, S., (2017). PREDSTAVLJANJE AKTIVNOSTI GRADSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE U PREVENCIJI POVREDA U SAOBRAĆAJU. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, prepoznajući svoju ulogu koordinatora i promotera javnozdravstvenih aktivnosti na nivou Beograda, planira i realizuje aktivnosti koje imaju za cilj promociju bezbednog ponašanja i sprečavanje stradanja u saobraćajnim nezgodama svih kategorija učesnika saobraćaja iniciranjem multisektorske i multidisciplinarne saradnje i razvijanjem partnerskih odnosa sa lokalnom zajednicom. Organizovani multisektorski pristup u realizaciji aktivnosti iz oblasti bezbednosti i sprečavanja povreda u saobraćaju realizuju se kontinuirano-tokom cele godine, prateći Kalendar javnog zdravlja, i obeležavanjem Svetskog dana sećanja na žrtve u drumskom saobraćaju. Prikaz aktivnosti: U saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje i dečiju zaštitu predavanja za zaposlene i roditelje u predškolskim ustanovama na teritoriji Beograda U saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja predavanja i radionice za decu u beogradskim osnovnim školama Kreiranje i distribucija zdravstveno-propagandnog materijala Koordinacija i jačanje međusektorske saradnje na srednjoškolskom nivou i podrška vršnjačkoj edukaciji kao načinu za realizaciju saradnje. Rezultati saradnje sa srednjim stručnim školama čiji obrazovni profili podrazumevaju sticanje znanja o bezbednosti saobraćaja, kao i pružanje prve pomoći i pravovremeno reagovanje u slučajevima saobraćajnih nezgoda-prikaz održanih predavanja sa demonstracijom veština.

Ključne reči: Ključne reči: koordinacija, međusektorska saradnja, prevencija, vršnjačka edukacija, prva pomoć

Abstract: Institute of Public Health of Belgrade, recognizing its role as coordinator and promoter of public health activities in Belgrade, plans and carries out activities aimed at promoting safe behavior and prevent starvation in road accidents in all categories of road users by initiating a multi-sectoral and multi-disciplinary cooperation and developing partnerships with local community. Organized a multi-sectoral approach to the implementation of activities in the field of security and the prevention of road traffic injury-implemented continuously throughout the year, following the calendar of public health, and marking the World Day of Remembrance for the victims of road traffic. Activities: In cooperation with the Secretariat for Education and Child Protection classes for employees and parents in preschools in Belgrade In cooperation with the Agency for traffic safety lectures and workshops for children in primary schools Belgrade Creating and distributing health promotion materials Coordination and strengthening of inter-sectoral cooperation at the secondary level and support peer education as a means for the realization of cooperation. Results of cooperation with vocational schools whose educational profiles include the acquisition of knowledge about traffic safety, as well as providing first aid and timely response in case of accidents-show held lectures with demonstrations of skills.

Keywords: Key words: coordination, intersectoral collaboration, prevention, education, first aid

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020