B04
ANALIZA BRZINE TOKA U FUNKCIJI UZDUŽNOG NAGIBA DVOTRAČNIH PUTEVA REPUBLIKE SRPSKE
ANALYSIS OF TRAFFIC FLOW SPEED IN FUNCTION OF LONGITUDINAL GRADIENT OF TWO-LANE ROADS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA
Marko Subotić, Vladan Tubić, Edis Softić
Subotić, M., Tubić, V., Softić, E., (2017). Analiza brzine toka u funkciji uzdužnog nagiba dvotračnih puteva Republike Srpske. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: U radu je predstavljeno empirijsko merenje brzine slobodnog toka na karakterističnim presecima magistralnih puteva M-4, M-17 i M-19 u Republici Srpskoj. Merenje je vršeno u različitim vremenskim uslovima (za uslove suvog i vlažnog kolovoza). Na osnovu merenja dobijen je jedinstven model brzine u Republici Srpskoj koji opisuje brzinu slobodnog toka za uslove suvog i vlažnog kolovoza. Dobijeni model za utvrđivanje brzina u različitim vremenskim uslovima poređen je i analiziran sa preporukama iz HCM-2010. Dobijeni rezultati su poređeni sa drugim istraživanjima kao i sa graničnom brzinom na postojećim odsecima na kojima je vršeno merenje.

Ključne reči: brzina slobodnog toka, vlažan kolovoz, suv kolovoz, Nivo Usluge

Abstract: The empirical measurement of free flow speed on typical sections of trunk roads M-4, M-17 and M-19 in the Republic of Srpska has been presented in this paper. The measurement was conducted in different weather conditions (dry and wet roadway). Based on the measurement, a unique model of speed in the Republic of Srpska, which describes free flow speed in conditions of dry and wet roadway, was created. The model was then compared and analysed according to recommendations by HCM-2010. The results were compared with other research as well as with the speed limit on existing sections where measurement had been done.

Keywords: free flow speed (FFS), wet roadway, dry roadway, level of service (LOS)

Rad je izložio/-la: Marko Subotić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020