H05
RIZIČNO PONAŠANJE VOZAČA U SRBIJI
RISK BEHAVIOR OF DRIVERS IN SERBIA
Nevenka Kovačević, Katica Tripković, Marija Marković, Svetlana Mladenović Janković
Kovačević, N., Tripković, K., Marković, M., Janković, S., (2017). RIZIČNO PONAŠANJE VOZAČA U SRBIJI. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Rizično ponašanje u vožnji može uticati na bezbednost u saobraćaju i dovesti do nastanka saobraćajnih nezgoda. U najčešće oblike rizičnog ponašanja u vožnji ubrajaju se nepropisna ili neprilagođena brzina kretanja vozila, vožnja pod uticajem alkohola, nekorišćenje sigurnosnih pojaseva kao i ometanje pažnje vozača (distrakcija). Cilj ovog rada je da ukaže na zastupljenost rizičnog ponašanja vozača u Srbiji i analizira razlike po polu, starosnim kategorijama, stepenu obrazovanja, tipu naselja i regionu. U radu je korišćena deskriptivna analiza i Hi- kvadrat test na osnovu podataka iz Nacionalnog zdravstvenog istraživanja stanovništva Srbije iz 2013. godine. Rezultati analize su pokazali da u Srbiji, prema navodima anketiranih lica koja su se izjasnila kao vozači, prilikom vožnje automobila 91,1% vozača koristi sigurnosni pojas, pod uticajem alkohola vozi 2,2% vozača, 13,1 % vozača prekoračuje dozvoljenu brzinu a 12,6 % vozača koristi mobilni telefon. Ovaj rad je identifikovao socijalne i demografske faktore koje su povezani sa rizičnim ponašanjem vozača u Srbiji. Ova informacija je korisna za planiranje aktivnosti u zajednici na prevenciji faktora rizika odgovornih za nastanak saobraćajnih nezgoda.

Ključne reči: Bezbednost, vožnja, ponašanje, distrakcija

Abstract: Risky driving behavior may affect the traffic safety and lead to the formation of traffic accidents. The most common forms of risky behaviour, among others, are: improper or inadequate speed of movement of vehicles, driving under the influence of alcohol, failure to use seat belts, driver distraction.The aim of this research is to point to the prevalence of risky behavior of drivers in Serbia and analyzing differences by sex, age groups, level of education, type of settlement and the region. We used the descriptive analysis and chi-square test based on data from the National health research of the Serbian population as of 2013. This study has shown that, according to answers of participants, 91.1% of them use seatbelt during driving, 2,2% drive under the influence of alcohol, 13.1% exceed the speed limit and 12.6% of them use a mobile phone. This study identified the social and demographic factors that are associated with risky behavior of drivers in Serbia. This information is useful for planning activities in the community in the prevention of risk factors responsible for the occurrence of accidents.

Keywords: Safety, driving, behavior, distraction

Rad je izložio/-la: Nevenka Kovačević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020