H04
ANALIZA UTICAJNIH FAKTORA PROLASKA VOZAČA NA CRVENO SVETLO U BEOGRADU
ANALYSIS OF INFLUNCE FACTORS OF RED LIGHT DRIVERS CROSSING IN BELGRADE
Aleksandar Salević
Salević, A., (2017). Analiza uticajnih faktora prolaska vozača na crveno svetlo u Beogradu. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Svetlosni saobraćajni znaci (semafori) se postavljaju kako bi regulisali kretanja po saobraćajnim površinama istih ili različitih vidova saobraćaja na mestima njihovog ukrštanja. Uloga semafora je da fizički razdvoji konfliktne tokove i da na bezbedan način omogući realizaciju saobraćajnog procesa. Poštovanje svetlosnih signala, stvara bezbedan sistem koji se zasniva na jednom načelu, načelu poverenja. Ipak, nepoštovanje svetlosnih signala je pojava koja često dovodi do saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Sama saobraćajna nezgoda predstavlja vrh ledenog brega složenog sistema faktora koji doprinose nepoštovanju svetlosnih signala. Takođe, narušavanjem načela poverenja stvara se utisak da saobraćajni sistem nije bezbedan po njegove učesnike. U ovom radu je vršeno istraživanje u kojoj meri vozači zaista poštuju svetlosne signale i koji su to faktori koji mogu uticati na ponašanje vozača. Istraživanje je vršeno u Republici Srbiji u glavnom gradu Beogradu, na teritoriji tri opštine. Odabir opština je bio takav da obezbedi testiranje što većeg broja faktora. Odabrane opštine su Čukarica kao periferijska opština grada Beograda, opština Stari grad kao opština starog gradskog jezgra i opština Novi Beograd kao jedna od najrazvijenijih i najsavremenijih gradskih opština. Pored opština kao faktora koji utiče na ponašanje vozača, prilikom istraživanja prikupljani su podaci i drugih faktora (doba dana, postojanje video nadzora, pol i starost vozača). Svi prikupljeni podaci su analizirani i obrađeni, tako da se na osnovu dobijenih podataka može zaključiti da li posmatrani faktori zaista utiču na ponašanje vozača. Na osnovu dobijenih podataka dat je i predlog mera za unapređenje bezbednosti vozača, ali i svih ostalih učesnika u saobraćaju.

Ključne reči: vozači, semafor, crveno svetlo, faktori, statistički testovi

Abstract: Traffic lights are installed to regulate traffic movement along the traffic surfaces of the same or different transport types on the places of their crossing. The role of the traffic light is to physically separate the conflicting traffic flow and safely enable the realization of the transport processes. However, violating the light signals is a phenomenon that often leads to accidents with the most serious injuries. In this survey, the main task is to investigate how much drivers really respect light signals and what are the factors that can potentially affect the behavior of the driver. The research was conducted in the Republic of Serbia in the capital city of Belgrade, in the territory of the three municipalities. Selected municipalities Čukarica as peripheral municipalities of the City of Belgrade, Municipality of Stari Grad municipality as the old part of the town and the municipality of Novi Beograd as one of the most developed and modern municipality in city of Belgrade. In addition to the municipalities as a factor affecting the behavior of the driver, research data was collected in other factors (time of day, the existence of video surveillance, gender and age of the driver). All collected data were analyzed and processed so that the obtained data can conclude whether the observed factors have influence on driver behavior. Based on the data obtained, the author suggests measures to improve the safety of drivers, as well as all other traffic participants.

Keywords: drivers, traffic light, red light, factors, statistical tests

Rad je izložio/-la: Aleksandar Salević


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020