A07
UTICAJ SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PSIHIČKO STANJE UČESNIKA
IMPACT OF TRAFFIC ACCIDENTS ON MENTAL CONDITION OF PARTICIPANTS
Bojan Marić, Krsto Lipovac, Vanja Vujanovic Bojic, Olja Haneš Runić
Marić, B., Lipovac, K., Bojic, V., Runić, O., (2017). UTICAJ SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA PSIHIČKO STANJE UČESNIKA. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Učesnici u saobraćajnim nezgodama su ljudi različitih sociodemografskih karakteristika, različitih navika, načina života, kao i različitih iskustava. Shodno tome, može se pretpostaviti da se i njihove rekacije na događaje za vrijeme i poslije saobraćajne nezgode, razlikuju od slučaja do slučaja. Ono što je zajedničko za sve učesnike u saobraćajnim nezgodama, jeste da je saobraćajna nezgoda stresan događaj, koji posljedice nerijetko skriva u psihi učesnika. Cilj ovog rada je da se ukaže javnosti na drugačiji vid troškova saobraćajnih nezgoda i pronađu zajedničke karakteristike psihičkih posljedica za određene kategorije učesnika u saobraćajnim nezgodama. Na osnovu dobijenih rezultata i uočenih simptoma dat je određeni prijedlog mjera i preporuka za smanjenje ove vrste posljedica saobraćajnih nezgoda.

Ključne reči: saobraćajne nezgode, troškovi, psihičke posljedice

Abstract: Participants in road accidents are people with different sociodemographic characteristics, different habits, ways of life and different experiences. Accordingly, it can be assumed that as their reactions to events during and after the accident, differ from case to case. What is common to all participants in traffic accidents is that the traffic accident stressful event and the consequences are often hidden in the psyche of participants. The aim of this paper is to show the public different kind of cost of traffic accidents and find common characteristics mental consequences for certain categories of participants in road accidents. Based on the results obtained and the observed symptoms is given a proposal of measures and recommendations that can reduce these kind consequences of traffic accidents.

Keywords: traffic accident, costs, participant, mental consequences

Rad je izložio/-la: Bojan Marić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020