H03
STAVOVI I PONAŠANJA VOZAČA U POGLEDU BRZINE U BEOGRADU I NA UBU
THE ATTITUDES AND BEHAVIOR OF DRIVERS IN TERMS OF SPEED IN BELGRADE AND UB
Anđelka Kuzmanović
Kuzmanović, A., (2017). Stavovi i ponašanja vozača u pogledu brzine u Beogradu i na Ubu. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Brzina je prema izveštajima Svetske zdravstvene organizacije identifikovana kao jedan od ključnih faktora rizika nastanka saobraćajnih nezgoda i povređivanja lica. Prema zvaničnoj statistici u Republici Srbiji brzina je glavni uzrok nastanka saobraćajnih nezgoda sa poginulim i povređenim licima. Naime, izveštaj Agencije za bezbednost saobraćaja pokazuje da je u periodu od 2010. do 2014. godine, kao posledica prekoračenja ograničenja brzine poginulo 1.737 lica, što čini 53,2% ukupnog broja poginulih lica u saobraćaju. Merenja indikatora bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji takođe su ukazali na problem brzine, jer na pojedinim saobraćajnicama i u pojedinim policijskim upravama procenat vozila koja prekoračuju brzinu je iznad 50%. Sa obzirom na ovako veliki problem brzine, cilj ovog rada je bio utvrđivanje stavova i ponašanja vozača po pitanju prekoračenja brzine u dve potpuno različite sredine, Beogradu i Ubu. U ovom radu su prikazani rezultati terenskog i anketnog istraživanja, koje je obavljeno na području Beograda i Uba u nameri da se otkriju određene zakonitosti u ponašanju i stavovima vozača iz ova dva dijametralno različita mesta istraživanja. Na osnovu sprovedenih istraživanja i uočenih zakonitosti dat je predlog mera koji bi mogao doprineti unapređenju bezbednosti saobraćaja na viši nivo.

Ključne reči: stavovi, ponašanje, brzine, Beograd, Ub

Abstract: Speed is identified as one of the key risk factors in raod accidents and injuries of raod users as reported by the World Health Organization. According to official statistics in the Republic of Serbia, speed is the main cause of accidents with killed and injured persons. The report of the Agency for Traffic Safety shows that in the period from 2010 to 2014, as a result of exceeding the speed limit killed 1,737 people, accounting for 53.2% of the total number of persons killed in traffic. Measurements of road safety indicators in the Republic of Serbia has also pointed to the problem of speed, because on certain roads and in some police departments the percentage of vehicles that exceed the speed is above 50%. With regard to this big problem speed, the goal of this study was to determine the attitudes and behavior of drivers in terms of speeding in two completely different environments, Belgrade and Ub. This paper presents the results of field resarch and the survey, which was carried out on the territory of Belgrade and Ub in order to detect certain patterns of behavior and attitudes of drivers from these two diametrically different places of research. Based on the conducted research and analyzed patterns a series of measures are given that could contribute to improving road safety to a higher level.

Keywords: attitudes, behavior, speed, Belgrade, Ub

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020