K01
BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA-PROFIL REPUBLIKE SRBIJE U GLOBALNOM IZVEŠTAJU O STANJU BEZBEDNOSTI NA PUTEVIMA SZO
ROAD TRAFFIC SAFETY-PROFILE OF REPUBLIC OF SERBIA IN WHO GLOBAL STATUS REPORT ON ROAD SAFETY
Marija Marković, Nevenka Kovačević, Svetlana Mladenović Janković, Milena Paunović
Marković, M., Kovačević, N., Janković, S., Paunović, M., (2017). BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA-PROFIL REPUBLIKE SRBIJE U GLOBALNOM IZVEŠTAJU O STANJU BEZBEDNOSTI NA PUTEVIMA SZO. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: U septembru 2015.godine Generalna Skupština Ujedinjenih Nacija usvojila je Ciljeve održivog razvoja među kojima i Cilj. 3.6. o smanjenju broja smrti i povreda izazvanih saobraćajnim nezgodama za polovinu do 2020. godine. Cilj našeg rada je analiza napretka koji je Republika Srbija ostvarila u dostizanju ovoga cilja i poboljšanju bezbednosti saobraćaja sprovođenjem preporuka Globalnog plana Dekade akcije za bezbednost na putevima 2011-2020. i njenih osnovnih postulata. Napredak je analiziran poređenjem podataka i rezultata prikazanih u Globalnom izveštaju SZO o stanju bezbednosti na putevima I,II i III, čije je prikupljanje na nivou Republike Srbije koordinisao zdravstveni sektor. Rezultati analize ukazuju da je u Srbiji postignut znatan napredak u kreiranju i implementaciji zakonske regulative i različitih preventivnih aktivnosti, ali da i dalje postoji potreba za boljom multisektorskom saradnjom na njihovom sprovođenju, uz veće angažovanje zdravstvenog sektora na prevenciji saobraćajnog traumatizma. Osnivanje SZO Kolaborativnog centra za prevenciju povređivanja i promociju bezbednosti u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, koji će u okviru svojih aktivnosti intenzivno raditi i na prevenciji saobraćajnog traumatizma, kako u lokalnoj zajednici, tako i na nacionalnom nivou, predstavlja jedan od značajnih koraka ka većem angažovanju zdravstvenog sektora na ovom polju.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, saobraćajni traumatizam, zakonska regulativa, preventivni programi,zdravstveni sektor

Abstract: In September 2015, the United Nations General Assembly adopted the Sustainable Development Goals, including the Target 3.6, to reduce the number of road traffic fatalities and injuries by half, by 2020. The aim of our study was to analyze the progress of Republic of Serbia in achieving this goal, as well as in improvement of road traffic safety in compliance with recommendations of the Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020 and its basic postulates. Progress was analyzed by comparing the data and results presented in the WHO Global Status Report on Road Safety I, II and III, for which data collection on the national level in Serbia was coordinated by health sector. Results of the analysis indicate that Serbia has made the significant progress in design and implementation of legislation and various preventive activities, but that still there is a need for better multi-sectoral cooperation in their implementation, with greater engagement of health sector in the prevention of road traffic injuries. The establishment of the WHO Collaborating Center for Injury Prevention and Safety Promotion at the Belgrade Institute of Public Health, which will, within its activities, be working intensively on the prevention of road traffic injuries, both in the local community and at the national level, represents an important step towards achieving greater engagement of the health sector in this field.

Keywords: road traffic safety, road traffic injuries, legislation, preventive programs, health sector

Rad je izložio/-la: Marija Marković


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020