M08
ANALIZA PREKORAČENJA BRZINA
SPEEDING ANALYSIS
Marijana Pantić, Lazar Djordjević, Marina Lukić
Pantić, M., Djordjević, L., Lukić, M., (2017). Analiza prekoračenja brzina. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Prekoračenje brzine predstavlja kretanje brzinom većom od one koja je zakonom propisana, ili kretanje brzinom većom od one koju omogućavaju trenutni uslovi u saobraćajnom toku, što dovodi do negativnih uticaja na saobraćajni tok i na nastanak saobraćajnih nezgoda. U zavisnosti od brzina kretanja vozila na mreži takođe zavisi i emisija izduvnih gasova, troškovi eksploatacije, habanje kolovoza i slično. Neadekvatno postavljena ograničenja brzine utiču na nezadovoljstvo i nepoverenje učesnika u saobraćajnom toku, njihovo kretanje samoinicijativnim brzinama, i na taj način do stvaranja disperzija u istim, što negativno utiče na bezbednost i efikasnost svih učesnika u saobraćajnom toku. U ovom radu je data analiza prekoračenja brzine na osnovu podataka sa automatskih brojača saobraćaja koji su postavljeni na putnoj mreži Republike Srbije. Dat je prikaz pozitivnih i negativnih efekata do kojih dovodi povećanje ograničenja brzina, kao i mogućnost primene novih tehnologija za uspostavljanje sistema sa većim ograničenjima, koji bi ujedno podstakli i efikasnost, a u isto vreme ne bi uticali negativno na bezbednost učesnika u saobraćajnom toku. U radu je takođe dat i prikaz metodologija koje se danas koriste u svetu za postavljanje ograničenja brzine na putevima.

Ključne reči: bezbednost saobraćaja, efikasnost saobraćaja, prekoračenje brzine, ograničenja brzine, metodologije za postavljanje ograničenja

Abstract: Speeding is the movement with speed greater than that which is prescribed by law, or the movement with speed greater than that whitch one is allowied with current conditions in the traffic flow, leading to a negative impact on traffic flow and the occurrence of accidentsDepending on the speed of vehicles on the network also depends on carbon emissions, operating costs, road fraying, and the other. Inadequate set speed limits affect the dissatisfaction and distrust of the participants in the traffic flow, their self- initiated speed movement, and thus the formation of dispersion in the same, which negatively affects the safety and efficiency of all participants in the traffic flow. In this study, speeding data analysis on the basis of data from automated traffic counters which are placed on the road network of the Republic of Serbia. An overview of the positive and negative effects it brings to increase speed limits, and the possibility of applying new technologies to establish a system with greater limitations, which would also encourage and efficiency, while at the same time not to affect adversely the safety of the participants in the traffic flow. The paper also provides a review of the methodologies whichs is used today in the world for setting speed limits on the roads.

Keywords: Traffic safety, traffic effectiveness, speeding, speed limits, methodology for setting limits

Rad je izložio/-la: Marijana Pantić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020