B02
POBOLJŠANJE BEZBEDNOSTI BICIKLISTA U TUNELIMA NA EUROVELU 6, NA DRŽAVNOM PUTU IB-34
SAFETY IMPROVEMENTS FOR BICYCLE RIDERS THROUGHT TUNNELS OF EUROVELO 6 ROUTE ON THE PUBLIC ROAD IB-34 IN SERBIA
Miroslav Derikonjić
Derikonjić, M., (2017). POBOLJŠANJE BEZBEDNOSTI BICIKLISTA U TUNELIMA NA EUROVELU 6, NA DRŽAVNOM PUTU IB-34. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Trasa evropske biciklističke rute Eurovelo 6, Dunavska biciklistička ruta (DBR) kroz Srbiju postavljena je jednim svojim delom duž državnog puta I B reda broj 34 (ranije M 25.1), deonica Golubac-Đerdapska klisura-Kladovo. Na predmetnoj deonici državnog puta postoji 25 tunela. Osnovni problem, problem bezbednosti biciklista na delu državnog puta IB reda broj 34 generalno proističe iz neizbežnog korišćenja zajedničke kolovozne površine sa motornim saobraćajem, biciklisti se kreću po površinama namenjenim za dinamički saobraćaj, odnosno biciklisti su prinuđeni da koriste zajedničku deonicu puta na kojoj se nalazi niz od 25. tunela. Psihološki momenat takođe igra određenu ulogu u nastajanju incidentnih situacija. Prema oceni biciklista, „za manje iskusne bicikliste - čak i kada imaju prednje svetlo na biciklu - mrak i atmosfera u tunelu (zidovi od žive stene "divljeg" izgleda, sa senkama koje se lome na izbočinama i udubljenjima), te jako pojačana buka vozila koja se kreću kroz njega (tutnjava, posebno kad se radi o kamionima), mogu izazvati zbunjenost, dezorijentisanost, klaustrofobiju, strah, čak i paniku. Tehničko rešenje Iznad ulaza u tunel sa obe strane u smeru kretanja postavlja se dopunska signalizacija u vidu izmenjivog saobraćajnog znaka koji se sastoji od dva saobraćajna znaka predefinisanih piktograma koji odgovaraju saobraćajnim znakovima I-16 (biciklisti na putu) i II-30 (ograničenje brzine 30 km). U uglovima znaka postavljena su i četiri treptača žute boje. Po aktiviranju znaka od strane biciklista predefinisani znakovi se pale dok se treptači neprestano pale i gase. Nakon određenog vremenskog perioda i napuštanja tunela od strane biciklista dopunska signalizacija se gasi.

Ključne reči: BICIKLISTI, TUNELI, POBOLJŠANJE BEZBEDNOSTI

Abstract: The European bicycle route EuroVelo 6, the Danube bicycle route (DBR) throught Serbia is partly on the Public road IB number 34, section Golubac - Djerdap gorge - Kladovo. On that section of the road there are 25 tunnels. The main problem for bicycle riders on that section is the in common use of traffic surfaces for motorized vehicles and for the cyclists, there are no separated bicycle roads on the way and cyclists are forced to use the in common road sections with the motorized vehicles on the string of 25 tunnels. The psihological moment also plays a significant role of making incident situations. According to cyclists, for the less experienced riders - even when they use lights on the bicycle - the darkness and the strange feelings inside the tunnels because of the enhanced noise and scene can cause confusion, disorientation, claustrophobia, fear and even panic. Above the tunnel entries on both sides of the tunnels there is a need to set up aditional signalisation in a form of variable traffic signs which are consists of two predefined traffic signs made from pictogrames, the sign I-16 (cyclists on the road) and II-30 (speed limit for 30 km/h). In the corners of the variable sign there are 4 yellow flashing signs. At the activation of the sign from the cyclists, the predefined signs and the yellow flashing signs are turned on. After a predefined time of leaving the tunnels by the cyclists the additional variable traffic signalisation is turned off.

Keywords: BICYCLE RIDERS, TUNNELS, SAFETY IMPROVEMENTS

Rad je izložio/-la: Miroslav Derikonjić


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020