H01
KAMPANJE ZA PODIZANJE SVESTI VOZAČA O UTICAJU UMORA NA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
CAMPAIGNS TO RAISE AWARENESS ABOUT THE IMPACT OF DRIVER FATIGUE ON ROAD SAFETY
Jelica Davidović, Boris Antić
Davidović, J., Antić, B., (2017). Kampanje za podizanje svesti vozača o uticaju umora na bezbednost saobraćaja. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Bezbednost učesnika u saobraćaju je problem koji je prepoznat širom sveta. U cilju podizanja globalne bezbednosti saobraćaja moraju se preduzimati mere na nacionalnom i lokalnom nivou. Jedna od efektivnih mera za unapređenje bezbednosti saobraćaja i na nacionalnom i na lokalnom nivou je realizacija kampanja koje imaju za cilj podizanje svesti vozača o značajnim temama. Uzimajući u obzir činjenicu da se u svetu dogodi 20-50% saobraćajnih nezgoda zbog umora vozača u ovom radu prikazan je značaj kampanja za podizanje svesti vozača o uticaju umora na bezbednost saobraćaja sa predlogom kampanje namenjene profesionalnim vozačima.

Ključne reči: Kampanje u bezbednosti saobraćaja, umor, profesionalni vozači, saobraćajne nezgode

Abstract: Road users safety is a problem that is recognized worldwide. In order to improve global road safety measures need to be taken at national and local level. One of the effective measures to improve traffic safety at the national and at the local level is the realization of a campaign aimed at raising awareness of drivers about relevant topics. Considering the fact that 20-50% of traffic accidents in the world happens due to driver fatigue we presented the importance of campaigns to raise awareness about the impact of driver fatigue on road safety with a proposal campaign aimed at professional drivers.

Keywords: Campaigns in road safety, fatigue, professional drivers, traffic accidents

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020