A03
MERE KOJE PREDUZIMAJU PROFESIONALNI VOZAČI ZA OTKLANJANJE UMORA
PROFESSIONAL DRIVERS’ MEASURES AGAINST FATIGUE
Jelica Davidović, Dalibor Pešić
Davidović, J., Pešić, D., (2017). Mere koje preduzimaju profesionalni vozači za otklanjanje umora. 12. Međunarodna Konferencija - Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Tara.
Rezime: Umor ne nastaje iznenada. Saobraćajne nezgode koje nastaju kao posledica umora najčešće se događaju zato što vozači ignorišu rane, a zatim i kasne znake umora. Zašto ih ignorišu? Jedna grupa vozača zato što ne umeju da ih prepoznaju, a druga grupa vozača zato što precenjuju svoje sposobnosti. Često je rečenica „Ma, mogu još malo“, upravo granica nakon koje vozač pada u san. Mere koje preduzimaju vozači često nemaju efekta i zavaravaju vozače da mogu bezbedno da nastave vožnju. U ovom radu je prikazano koje to mere koriste profesionalni vozači za otklanjanje umora i koliko su one zapravo efikasne.

Ključne reči: umor, profesionalni vozači, mere za otklanjanje umora, saobraćajne nezgode

Abstract: Fatigue does not occur suddenly. Traffic accidents that occur as a result of fatigue usually occur because drivers ignore the early signs, and then the late signs of fatigue. Why ignore them? One group of drivers because they do not know how to recognize them, and the second group of drivers because they overestimate their abilities. Often the phrase "Oh, I can a little more" is just limit after which the driver is falling asleep. The measures taken by drivers often are ineffective and misleading drivers to be safe to continue driving. This paper shows measures used by professional drivers for the elimination of fatigue and how much they are actually effective.

Keywords: fatigue, professional drivers, measures against fatigue, traffic accidents

Rad je izložio/-la:


Poštovani, ukoliko primetite grešku na strani (neispravni ili pogrešno usmereni linkovi, neusaglašenost podataka i sl.) molimo Vas da obavestite administratora internet stranice na adresu admin@bslz.org.
PREUZIMANJA


Nazad
GENERALNI SPONZOR

www.navak.rs
SPONZOR KONFERENCIJSKE TORBE
www.s-projekt.rs
Decade of Action for
Road Safety 2011-2020